Skip to main content

Eivind Berge om hvorfor vi må forlate vekstparadigmet

Eivind Berge er en tidligere teknologioptimist som nå har blitt realist, noe vi ikke har for mange av. Jeg beundrer ham for hans vilje til å sette seg inn i detaljene og grave seg ned i fakta, men slik er det vel gjerne med nyomvendte. For oss mer filosofiske sjeler er denne typen mennesker uansett veldig nyttige å ty til.

I dag har han postet en meget interessant kommentar som tilsvar til en Olsen. Han stiller bl.a. spørsmålet om det ikke er bedre å kollapse rett inn i en ny steinalder heller enn å først gå vegen om fascismen? Jeg ser også at mens Greer tror vi vil falle tilbake til et føydalsamfunn, mener Tverberg vi vil falle ytterligere tilbake, faktisk helt tilbake til et steinaldernivå, og det i nær framtid.

Mot slutten av kommentaren kommer Berge med et hjertesukk:
Tenk om politikerne kunne ha andre tanker i hodet enn å sikre økonomisk vekst for enhver pris. Tenk om de hadde skjønt at økonomisk vekst er avhengig av stadig mer energi, og at det er fysisk umulig å fortsette med denne modellen. Da kunne man i det minste fokusert på riktig problem, nemlig hvordan vi kan klare oss med mindre uten at hele systemet kollapser (samtidig som vi prøver å unngå fascisme).
Slik jeg ser det finnes det en liten mulighet for å kunne redde oss selv fra oss selv, og dette er InnGruppeDemokratiet (IGD) til Terje Bongard. Om dette er nok i en fremtidig verden med raskt synkende tilgang på energi og teknologier, vet selvsagt ingen. Men personlig ser jeg ikke annet håp.

For de som ønsker å studere IGD finnes flere ressurser i venstre marg av denne bloggen. Jeg er også takknemlig for at Berge har lenket til min blogg.

Dessverre har nasjonen Norge i denne kritiske situasjonen stuet bort menneskekjenneren Bongard på et kontor for å støve ned med insektstudier. Det hele er svært tragisk.

Mange er nok tilfredse med at Terje Bongard nå har blitt satt til å studere insekter heller enn å utforske InnGruppe-Demokratiets muligheter.

I Ukraina ville de sikkert puttet ham i den sorte sekken for "kommunister".

Ikke noe galt om insekter, og insektene går utvilsomt en bedre fremtid i møte uten vår teknologiske sivilisasjon.

Allikevel skulle jeg ønsket at vi heller kunne sluttet fred med naturen. I bunn og grunn er IGD en fredsavtale.

Om ikke annet, kjøp boka til Bongard, "Det biologiske mennesket".

Den finnes nå også som lydbok.

Berges kommentar kan lastes ned her.

Her følger Berges meget tankevekkende kommentar:
Jeg er til en viss grad enig med alle de innvendingene. Gail er selvfølgelig ikke noen ufeilbarlig profet, og hun er spesielt svak på politikk. Ifølge hennes modeller virker det som staten bare forsvinner så snart den ikke får nok skatteinntekter eller ikke kan låne mer penger, og det stemmer jo ikke med virkeligheten. Vi må forvente at noen vil prøve å gripe makten og drive staten på andre måter enn demokrati og markedsøkonomi. Til det vil Gail si at de grunnleggende problemene med minkende nettoenergi og andre minkende profittrater nødvendigvis også vil manifestere seg i alle andre styreformer enn kapitalismen (men kanskje ikke like raskt?). Og så vil hun si at sivilisasjonen vår er for kompleks til å holde det gående med slavearbeid. Man må fly inn eksperter fra hele verden for å bygge ut et oljefelt, for eksempel. Denne arbeidskraften må også utdannes først, slik at skolesystem og universiteter må fungere. Veiene må vedlikeholdes. Du er avhengig av datamaskiner og all tilhørende infrastruktur med råvarer fra alle verdenshjørner. Det kan godt være politisk mulig å sette hele landet ditt i tvangsarbeid, men hvordan får du handlet med andre land etter at det globale finansielle systemet har brutt sammen? Hvordan får du opprettholdt flyten av varer og tjenester slik at den industrielle sivilisasjonen er mulig? Omstillingen må skje uten betydelige avbrudd, for det nytter ikke å starte opp igjen fabrikkene hvis alt har stoppet opp i mer enn noen få uker (det har David Korowicz overbevist meg om). Det er også umulig å drive raffinerier og rørledninger og så videre med lav utnyttelsesgrad (du kan ikke kjøre et raffineri på 25% av kapasiteten, for eksempel). Man får smådriftsulemper på veldig mange måter. Strømnettet krever like mye vedlikehold selv om folk bruker mye mindre strøm. Gail er veldig tydelig på at man må bevare hele systemet for å ha noe av det, og det virker veldig plausibelt. Men fins jo en mulighet for at hun tar feil. Jeg vil også si at en fremtid basert på fascisme og slavearbeid føles enda mer uhyggelig enn en rask og total kollaps, så det er vel ikke noe å trakte etter.

Jeg er også enig i at dagens tegn kan forklares på alternative måter. Det er mulig systemet har mer å gå på, slik at det ikke er grunnvollene som brister på dette tidspunktet. Det blir spennende å se om oljeprisen kan gå opp igjen... Med litt slark i systemet og litt flaks kan vi kanskje få noen runder til med volatilitet og priser som er til å leve med en stund. Men det er veldig mye som tyder på at vi balanserer på grensen av det mulige. Sentralbankene har ikke mange flere virkemidler igjen mot deflasjonen.

En revolusjon innen kjernekraft virker lite sannsynlig, men jeg kan ikke utelukke det helt. Jeg vil si sjansen er under 1%. Det er jo ikke noe vi satser på engang, så her har antakelig tiden løpt fra oss allerede. Det er sikkert 30 år for sent.

Tenk om politikerne kunne ha andre tanker i hodet enn å sikre økonomisk vekst for enhver pris. Tenk om de hadde skjønt at økonomisk vekst er avhengig av stadig mer energi, og at det er fysisk umulig å fortsette med denne modellen. Da kunne man i det minste fokusert på riktig problem, nemlig hvordan vi kan klare oss med mindre uten at hele systemet kollapser (samtidig som vi prøver å unngå fascisme). Glem vekst, og finn ut hvordan vi kan opprettholde et fungerende komplekst industrisamfunn i det hele tatt. Her vil Gail innvende at det uansett er umulig å styre økonomien til en myk landing, for menneskene har ikke så mye kontroll over den. Vi bygget systemet, men det lever sitt eget liv nå og kan ikke endres radikalt uten at det kollapser fullstendig, og da har vi ikke noe industrisamfunn lenger. Hvis det er tilfellet, så kan vi ikke ha noe "skyggedalens industrisamfunn" heller. Jeg har egentlig veldig liten tro på at et slikt samfunn kan eksistere med tilgang på kull og olje eller høyteknologi i det hele tatt -- ikke etter at vi har brukt opp de lett tilgjengelige ressursene.
Vår tid er fullstendig surrealistisk. Mens politikere og mediafolk fortsetter å snakke BAU (Business As Usual), er vår teknologiske sivilisasjon muligens så skjør at vi risikerer å kollapse på få uker. Om det er Greer eller Tverberg som har rett, gjenstår å se. Eller kanskje velger du å tro på Hawkings, som mener Singulariteten er nært forestående?

Personlig mener jeg det er nok å se på menneskeatferd og historiske eksempler for å forstå at menneskeheten er i ferd med å brenne ut. Med mindre vi får blåst glør i IGD. Ønsker du en fremtid for jorden og dine barn, barnebarn og barnebarns barn, gjør hva du kan for å puste ild av glørne. Vi kan ved hjelp av IGD snu menneskeatferd til noe positivt.

Menneskeheten er i ferd med å brenne ut. Vi temmet i sin tid ilden, og dette ser nå ut til å bli vår skjebne. Etter et siste voldsomt bluss etter å ha helt ufattelige mengder "bensin" på bålet, er det hele i ferd med å slokne. Tilbake ligger en utbrent sivilisasjon og klode.

Graf som viser hvordan den økonomiske veksten stiger opp som en petroleumsflamme. I år 2050 vil vi sannsynligvis være nede igjen på 1950-nivå, i beste fall.

Comments

Popular posts from this blog

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Slippers in the Sand

From a beach on Bantayan, Philippines.

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…