Friday, December 5, 2014

Typer av personlighetsforstyrrelser

Her følger en tabell over personlighetsforstyrrelser, denne kan lastes ned her.

ICD-10Stikkordsmessige kjennetegnHyppighet
MennKvinner
ParanoidFanatisk, truende, mistenksom2,3 %2,2 %
SchizoidTilbaketrukket, isolert, indifferent2,2 %1,1 %
Dyssosial (antisosial, psykopatisk)Ufølsom, samvittighetsløs, aggressiv1,3 %>0,1 %
Emosjonelt ustabil (borderline)Følelsesmessig labil, besværlig, impulsiv0,4 %0,9 %
DramatiserendeOppmerksomhetssøkende, snakkesalig, fantasifull1,2 %2,5 %
TvangspregetPedantisk, kontrollert, smålig2,6 %1,3 %
Engstelig (unnvikende)Lite modig, nervøs, trekker seg unna4,9 %5,0 %
AvhengigFøyelig, viljesvak, astenisk0,9 %2,0 %
Andre
– narsissistiskHensynsløs, forfengelig, arrogant0,9 %0,8 %
– passiv-aggressivSaboterende, smigrer og bakvasker samtidig2,2 %0,9 %
Tall fra norske undersøkelser ved Svenn Torgersen og medarbeidere.
For egen del ser det ut til at jeg lider av samtlige personlighetsforstyrrelser. Dette gir ikke mye håp, men det er mulig at disse personlighetsforstyrrelsene til en viss grad balanserer hverandre ut? Slik sett kan det kanskje være en fordel å være skikkelig hardt rammet?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...