Wednesday, December 26, 2012

7 kjennetegn på kreative

Martinsen identifiserer i studien syv overordnede personlighetstrekk som kjennetegner kreative mennesker:
  • Assosiativ orientering: Har fantasi, lekenhet, idérikdom, evne til å bli oppslukt, glidende overganger mellom drøm og virkelighet.
  • Behov for originalitet: Gjør motstand mot regler og konvensjoner. Har rebellaktig innstilling gjennom et behov for å gjøre noe ingen andre gjør.
  • Motivasjon: Har prestasjonsbehov, målrettethet, nyhetssøkende innstilling, har utholdenhet med vanskelige problemstillinger.
  • Ambisjon: Har behov for å ha innflytelse, å få oppmerksomhet og anerkjennelse.
  • Fleksibilitet: Har evne til se ulike sider ved problemstillinger og kan holde løsningsmuligheter åpne.
  • Lav følelsesmessig stabilitet: Har tendens til å oppleve negative følelser, større svingninger i humør og stemningsleie og sviktende selv tillit.
  • Lav omgjengelighet: Har tendens til å være lite omtenksom, egenrådig og til å finne feil og mangler ved saker og mennesker.
Blant de syv personlighetstrekkene er det assosiativ orientering og fleksibilitet som i størst grad leder til kreativ tenkning. - Forskning.no

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...