Skip to main content

New Book: ENERGY: Overdevelopment & the Delusion of Endless Growth

Introducing our most ambitious publishing effort to date: ENERGY: Overdevelopment & the Delusion of Endless Growth. A partnership between the Foundation for Deep Ecology and Post Carbon Institute, this 278-page coffee table book offers a visually rich introduction to energy literacy.


ENERGY takes an unflinching look at the systems that support our insatiable thirst for more power (and the ideas behind those systems) along with their unintended side effects. From oil spills, nuclear accidents, mountaintop-removal coal mining, and natural gas “fracking” to renewables, every source of energy has costs. As the authors and photographers assert and show, no place is sacred, no landscape is safe from the relentless search for resources to power perpetual economic growth.

Edited by Tom Butler and George Wuerthner, with a foreword by Douglas Tompkins and introduction by Richard Heinberg, ENERGY features the writing of more than thirty leading thinkers (including Wes Jackson, Wendell Berry, Bill McKibben, and Sandra Steingrabber) on energy, society and ecology.

In an effort to extend its impact, ENERGY will be the educational centerpiece of PCI's comprehensive Energy Reality Campaign. This campaign will link the efforts of hundreds of individuals and organizations to raise energy awareness and promote effective responses to our shared energy predicaments. Details soon!

Buy the book here.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.