Monday, December 24, 2012

Velferdsstaten befinner seg på et synkende skip

Nok en kommentar fra meg om velferdsstatens skjebne:
Forecast:

Systemically, 1.00% growth over the next 18 years in contrast to 2.00%-3.00% growth over the same period represents a profound and huge challenge to every institution – from our government's future liabilities and payments, to private pension funds, workers, infrastructure, and our wealth.

When the rate of oil supply growth is similarly reduced from 1.00%-2.00% per year to 0.50% per year and is accompanied by comparable reductions in the supply of other resources, this, too, has a profound effect on growth, unless it can be reversed rather quickly (which seems unlikely). Gregor Macdonald
Med unntak av Norge er velferdsstaten en ordning som så sin storhetstid i det tyvende århundre. Dette fordi den holdes flytende av det kapitalistiske skip, som ingen trodde kunne synke. Sannheten er at kapitalismen nå har kjørt inn i et isfjell av energi- og ressursmangel, og har fått et hull for baugen.

Ingen institusjon eller teknologi, ingen IMF-plan kan tette denne revnen, nei, den kommer til å utvide seg for hvert år som går. Kapitalismens skip tar inn vann, og vil i likhet med Titanic synke til havets bunn. En av dens mest prominente passasjerer er velferdsstaten, og denne vil uvilkårlig lide samme skjebne.

Velferdsstaten er passasjer på kapitalismens synkende skip

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...