Wednesday, May 29, 2013

En kommentar fra meg om Lambda (Monsteret vender tilbake)

19682010  Morten Jensen  for 2 timer siden

Det er uvitenskapelig å hevde at alt er smak og meninger, dessverre er den relativistiske ånd høyst levende. Arkitektur er, eller rettere sagt skulle vært, vitenskap. Dagens arkitektur er ikke vitenskapelig fundert, dette er samtidens største tragedie, da arkitekturen er det fysiske utgangspunktet for utfoldensen av livet.
For de som ønsker en arkitektur for livet, og ikke for eliten, har det kommet ei splitter ny, tungt vitenskapelig fundamentert bok om temaet: http://www.math.utsa.edu/~yxk8...
Her er et sitat:
“‘Unified Architectural Theory’ is not theory at all. It is evidence. It lets us see how until recently we have always designed and built. We’ve built buildings and spaces and towns that reflect the order in our genes, in the biological world we’re part of. We’ve felt at home in them because their order makes space for our body and our soul. Now we rediscover how to build a world that does not alienate us from who we are, a world that gives us joy, a world that brings us home.” - Dr. Ir. Jaap Dawson. Technical University Delft
Bjørvika er allerede tapt, så om Lambda blir bygget betyr forsåvidt ikke så mye fra eller til. Men for meg personlig, som en beundrer av Munchs kunst, er det trist å vite at jeg ikke kan utsette meg for å ta innover meg hans storverk omringet av sådanne deprimerende omgivelser.
Ettersom vitenskapen gjør sitt inntog i arkitekturen og den generelle folkeopinion, kommer framtiden til å dømme oss hardt for dette!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...