Wednesday, May 1, 2013

Mitt tilsvar til Simen Stori og hans angrep på "A Pattern Language"

Les artikkelen diskusjonstråden er hentet fra her.

Mitt tilsvar (gå til kommentarfeltet til artikkelen for å lese Simen Stori sin kommentar):

19682010
Takk for svar!

Nei, forskere, arkitekter og planleggere skal ikke designe en bydel, dette skal brukerne gjøre. Når Alexander planla Eishin Campus startet han med dybdeintervjuer av brukerne, husker jeg ikke feil brukte han et helt år på dette. Og det var brukerne som utformet et pattern language for Eishin Campus.

Ja, pattern languages er komplekst, det var derfor de var en integrert del av kulturen, som du sikkert vet er de fleste pattern i A Pattern Language universelle kulturelle fenomen. Dessverre, eller heldigvis, er naturen kompleks. Synd at læreren din fryktet kompleksitet, da dette er grunnlaget både for bærekraft og det gode liv: http://www.metropolismag.com/p...

Jeg kan også opplyse om at iPhone er basert på et Pattern Language programeringsspråk. Hvorfor skal samfunnet være mindre komplekst enn en iPhone? Skyldes det latskap hos planleggerne? Skyldes det ønsket om å maksimere profitt? Uansett, vårt samfunn bygger på storskalakompleksitet, i motsetning til den småskalakompleksiteten som ligger implisitt i the Pattern Language. Et samfunn basert på storskalakompleksitet er i det lange løp dømt til å kollapse: http://www.kulturverk.com/2013...

Jo, Alexander er ignorert av planleggere og arkitekter, eksemplet med læreren din (Ingrid Fiksdahl-King) er typisk, de enten avskriver han, ignorerer han eller latterliggjør han. Her er forresten hva Nikos Salingaros skriver om A Pattern Language:

"Alexander tried to show that architecture connects people to their surroundings in an infinite number of ways, most of which are subconscious. For this reason, it was important to discover what works; what feels pleasant; what is psychologically nourishing; what attracts rather than repels. These solutions, found in much of vernacular architecture, were abstracted and synthesized into the "Pattern Language" about 20 years ago.

Unfortunately, although he did not say it then, it was obvious that contemporary architecture was pursuing design goals that are almost the opposite of what was discovered in the pattern language. For this reason, anyone could immediately see that Alexander's findings invalidated most of what practicing architects were doing at that time. The Pattern Language was identified as a serious threat to the architectural community. It was consequently suppressed. Attacking it in public would only give it more publicity, so it was carefully and off-handedly dismissed as irrelevant in architecture schools, professional conferences and publications.

Now, 20 years later, computer scientists have discovered that the connections underlying the Pattern Language are indeed universal, as Alexander had originally claimed. His work has achieved the highest esteem in computer science. Alexander himself has spent the last twenty years in providing scientific support for his findings, in a way that silences all criticism. He will publish this in the forthcoming four-volume work entitled "The Nature of Order". His new results draw support from complexity theory, fractals, neural networks, and many other disciplines on the cutting edge of science.

After the publication of this new work, our civilization has to seriously question why it has ignored the Pattern Language for so long, and to face the blame for the damage that it has done to our cities, neighborhoods, buildings, and psyche by doing so."

Jeg vil minne om at Salingaros er rangert som den 11'te viktigste urbane tenker gjennom alle tider i the Planetizen, samt at han er regnet som en av verdens 50 viktigste visjonære.

Angående Corbus Tower in the Park er det riktig at disse ikke lenger er omgitt av store plener, men presses sammen for å maksimere profitt. Nye Grefsen stasjon, som bygges i disse dager, er et slående eksempel på at denne typologien lever i beste velgående: http://permaliv.blogspot.no/20...

Når det gjelder suburbia og exurbia har du rett i at det er de store boligleverandørene som har størst interesse for denne banale typologien, selv for arkitektene blir dette for kjedelig. Men hadde planleggere og arkitekter virkelig hatt interesse for kompleksitet ville de skiftet fra system-B til system-A, de ville blitt en del av naturen gjennom å følge naturens morfologiske skapelsesprosesser. Når alt kommer til alt, når det kommer til kompleksitet er naturen uslåelig!

Dessverre lever skillet mellom natur og kultur i beste velgående: http://permaculturenews.org/20...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...