Wednesday, May 8, 2013

Vøringfossen er de norske fossefallenes Chartres!

Vøringfossen er et utrolig sterkt senter og derfor et hellig sted. At en arkitekt skal få fylle dette stedet med sitt ego er forkastelig. Modernistene har allerede infiltrert kirken, nå gir de seg jammen i kast med å infiltrere naturen også. Alt skal underlegges deres geometriske fundamentalisme, alt skal kommersialiseres, alt skal være sensasjonsskapende. Å bygge et slikt kommersielt monument over Vøringfossen er like ille som å bygge ei tilsvarende bru over Chartres, for at turistene slik skulle kunne tråkke over (tråkke ned) denne katedralen.

Vøringfossen er de norske fossefallenes Chartres!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...