Skip to main content

Underlying Assumptions of a Global Villages Network

1. We think that the biggest requirement of our time is to rebalance our lifestyle with the planet we are living with; in particular this means a physical transformation from a world of large industrial and administrative centers to a cellular-fractal world of highly sophisticated villages.

2. We do not want to lose the achievements of science and technology, of culture and art; rather we want to manifest them in physical spaces that represent more and more perfect encounters of the cultural and the underlying natural. By going deeper into the nature of things we have discovered that nature is nothing that we can just leave behind us, but in itself an incredibly complex technological system, a web of life that transcends many of our highest technological and artistic abilities in ingenuity, sustainability, perfection and usefulness. The village is an environment in which these two layers - nature and culture - can coexist and influence each other in the best possible way. Aligning ourselves with nature is the best and most productive way we can overcome boundaries; it is not the boundaries of nature that are hindering us but our limited understanding of nature and its creativity. Whilst the dominating monetary economies have led to narrow-scaled costly battles for shrinking buying power in the short-term cyclical consumption game and abandoned and exploited everything which could be made productive in the long run, Global Villages are directly linked to the constant long-term regeneration of natural environments. Permaculture has proven hat humans can largely enhance and support natural systems instead of distorting or destroying them, an activity which results in the creation of really sustainable abundance.

3. By the very same means the village is also the perfect environment to represent our diverse cultural designs; it allows people to live and breathe locally alongside shared values, whilst not hindering other people in other villages in realizing theirs. An unprecedented culture of reconciliation and coesistence between formerly hostile cultures can result out of this, but also a positive competition of entirely different solutions to common problems. Moving out of each others way will not require heavy migration, just maybe a little relocation. Many cities have successfully drawn their strength from this pattern, as Christopher Alexander describes in "a network of subcultures".

A global village is a place where we influence our surroundings by applying an unlimited mind. It therefore shows the qualities of an unlimited mind.

More information here.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.