Skip to main content

How Far is the “Bright Future”?

[Simone Cicero] : Despite your theories are often referred as radically pessimistic you often evoke a “bright” future ahead of us: why should this future be so bright with the premises we all know? How far from us is this positive future really?

[John Robb] : There is definitely a group of people that can’t imagine a way to live other than how we’ve lived in the last 60 years. They like it and want it to continue as is. To them, a world that doesn’t work nearly the same as it does today must always result in a Zombie Apocalypse.

As a result, anybody that says the system is broken and needs replacement is a pessimist. It also restricts all positive views of the future to mere fixes to the current system (usually through behavioral or technological transformation).

However, I’m a pragmatist and an entrepreneur. I don’t have time to wishful thinking these people engage in. When I see something that’s broken and in decline, I see it as an opportunity to build something better. Something that meets the needs of time. To me, a willingness to recognize reality and build something new is real optimism. I do believe we can build something new and better. Something that works differently but delivers better results.

When will networked resilient communities become commonplace? I suspect we’ll see fully functional community networks with fifteen years. At that point, the quality and abundance of life inside resilient communities and the potential for improvement will greatly outshine what’s left of the “irreplaceable” system we live in today. John Robb

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.