Skip to main content

Kommentar hos Forskning om kvinners deltagelse i arbeidslivet

Les artikkelen her.

Min kommentar:

19682010  om noen sekunder
Sentralstatens nedgangstid, som for de fleste land allerede har startet, vil gi en retur til mer tradisjonelle samfunnsmodeller:http://www.kulturverk.com/2013...
Senest i forgårs så jeg en BBC-dokumentar som bekrefter at kvinner velger de beste jegerne, dette gjelder også i dag, forsøk viste at kvinnene vurderer menn etter de samme jegerkriteriene i dag som i tradisjonelle stammesamfunn, det er bare ikke like åpenbart.
Mennene drar ut på jobb for å jakte, i dag representert ved symbolviltet penger. Kvinnene holder seg hjemme i landsbyen, i grupper. Derfor, vil man satse på kvinnearbeidsplasser må disse finnes i nærmiljøet, hvor kvinnene kan finne sammen i grupper sammen med barna. Barnehagemodellen er en dårlig modell, barnehagene må integreres i kvinners arbeid, nærmiljø og kvinnegrupper. Dette er også utgangspunktet for økolandsbymodellen, en annen gren av feminismen som er så MYE mer konstruktiv enn LO-modellen.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?