Friday, May 31, 2013

Kommentar hos Forskning om kvinners deltagelse i arbeidslivet

Les artikkelen her.

Min kommentar:

19682010  om noen sekunder
Sentralstatens nedgangstid, som for de fleste land allerede har startet, vil gi en retur til mer tradisjonelle samfunnsmodeller:http://www.kulturverk.com/2013...
Senest i forgårs så jeg en BBC-dokumentar som bekrefter at kvinner velger de beste jegerne, dette gjelder også i dag, forsøk viste at kvinnene vurderer menn etter de samme jegerkriteriene i dag som i tradisjonelle stammesamfunn, det er bare ikke like åpenbart.
Mennene drar ut på jobb for å jakte, i dag representert ved symbolviltet penger. Kvinnene holder seg hjemme i landsbyen, i grupper. Derfor, vil man satse på kvinnearbeidsplasser må disse finnes i nærmiljøet, hvor kvinnene kan finne sammen i grupper sammen med barna. Barnehagemodellen er en dårlig modell, barnehagene må integreres i kvinners arbeid, nærmiljø og kvinnegrupper. Dette er også utgangspunktet for økolandsbymodellen, en annen gren av feminismen som er så MYE mer konstruktiv enn LO-modellen.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...