Skip to main content

Et rent hjerte

Kommentar hos Kulturverk:

Jeg ser at Bhagavad Gita ofte refereres til som Gita. Da jeg var i St. Petersburg for vel ti år siden ble jeg kjent med ei hyggelig sigøynerjente som het Gita. Har ikke kjent til opphavet til dette navnet før nå. Tro om hun kjente til dette skriftet? Er dette i dag en del av sigøynernes kultur? Eller er det kun navnet som er igjen etter deres lange reise ut av India?

"Fremtiden er grønn, så absolutt, men den kommer ingen vei uten et rent hjerte."

Jeg har i en annen kommentar identifisert tre stadium eller skapelsestilstander:

1) Egoet eller selvhevdelsen, kjernen i modernismen (Arkitekturen/kunsten er her basert på geometrisk fundamentalisme)
2) Det biofile, en respons på naturens geometri og struktur (Arkitekturen/kunsten fokuserer ikke på overordnete og dominerende former, men komplekse mønstre, eller en utfoldelse av sentra gjennom de 15 transformasjonene for helhet). Robert Lamb Hart har kalt dette stadiet "A New Humanism".
3) Det åndelige eller spirituelle, hvor egoet forsvinner, hvor det biofile får et åndelig aspekt og derfor blir uutgrunnelig. (Dette er mine tanker, men jeg ser det slik at Alexander definerer Chartres som et av de ypperste eksempler på hva jeg kaller det tredje stadium. Fra vår tid kan nevnes Damanhur i Nord-Italia.)

Personlig ser jeg her en parallell til Kierkegaards tre stadier:
1) Det estetiske
2) Det etiske
3) Det religiøse

Det tredje stadium er slik jeg ser det hva du kaller et rent hjerte, en forutsetning for at mennesket skal kunne "blende inn" i naturen.

Men slik jeg ser det skapes et rent hjerte både utenfra og innenfra. Befinner man seg i Chartres eller Damanhur får man impulser til et rent hjerte utenfra, som en kilde man ånder inn, som fyller både kropp og sjel. Men i vårt ødelagte samfunn må vi forsøke å finne denne gnisten i oss selv, selv om dette er vanskelig når man hele tiden forstyrres og forvirres av de ytre impulser. Å være menneske kan også deles inn i tre aspekt:
1) Det indre eller sjelelige
2) Det legemlige
3) Våre omgivelser

Er ett av disse sykt lider hele mennesket!

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.