Friday, May 3, 2013

Et rent hjerte

Kommentar hos Kulturverk:

Jeg ser at Bhagavad Gita ofte refereres til som Gita. Da jeg var i St. Petersburg for vel ti år siden ble jeg kjent med ei hyggelig sigøynerjente som het Gita. Har ikke kjent til opphavet til dette navnet før nå. Tro om hun kjente til dette skriftet? Er dette i dag en del av sigøynernes kultur? Eller er det kun navnet som er igjen etter deres lange reise ut av India?

"Fremtiden er grønn, så absolutt, men den kommer ingen vei uten et rent hjerte."

Jeg har i en annen kommentar identifisert tre stadium eller skapelsestilstander:

1) Egoet eller selvhevdelsen, kjernen i modernismen (Arkitekturen/kunsten er her basert på geometrisk fundamentalisme)
2) Det biofile, en respons på naturens geometri og struktur (Arkitekturen/kunsten fokuserer ikke på overordnete og dominerende former, men komplekse mønstre, eller en utfoldelse av sentra gjennom de 15 transformasjonene for helhet). Robert Lamb Hart har kalt dette stadiet "A New Humanism".
3) Det åndelige eller spirituelle, hvor egoet forsvinner, hvor det biofile får et åndelig aspekt og derfor blir uutgrunnelig. (Dette er mine tanker, men jeg ser det slik at Alexander definerer Chartres som et av de ypperste eksempler på hva jeg kaller det tredje stadium. Fra vår tid kan nevnes Damanhur i Nord-Italia.)

Personlig ser jeg her en parallell til Kierkegaards tre stadier:
1) Det estetiske
2) Det etiske
3) Det religiøse

Det tredje stadium er slik jeg ser det hva du kaller et rent hjerte, en forutsetning for at mennesket skal kunne "blende inn" i naturen.

Men slik jeg ser det skapes et rent hjerte både utenfra og innenfra. Befinner man seg i Chartres eller Damanhur får man impulser til et rent hjerte utenfra, som en kilde man ånder inn, som fyller både kropp og sjel. Men i vårt ødelagte samfunn må vi forsøke å finne denne gnisten i oss selv, selv om dette er vanskelig når man hele tiden forstyrres og forvirres av de ytre impulser. Å være menneske kan også deles inn i tre aspekt:
1) Det indre eller sjelelige
2) Det legemlige
3) Våre omgivelser

Er ett av disse sykt lider hele mennesket!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...