Monday, May 27, 2013

Svalestup, av Peder Aadnes

Utsnitt av veggmaleri av Peder Aadnes, en av norges første malere, fra prestestua på Eiktunet. Dessverre har maleriet blitt vanskjøttet og faktisk benyttet som underpanel, derav alle hakkene.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...