Friday, January 15, 2016

Støtt ikke opprop mot vulgærmodernismen ved Hunnselvas munning med mindre det foreligger et klassisk alternativ

OA melder i dag at superlativene hagler over et nytt forslag for utnyttelsen av strandområdene ved Gjøvik sentrum. Men eneste forskjell fra vulgærmodernismen er at det er litt mindre vulgært, litt mindre sekstitalls og litt lavere. Man kan si litt mer avantgardisk, uten de helt store utskeielsene. Allikevel, rein MODERNISME!

Det varsles om underskriftskampanjer, men det ser ut til at alternativet er en litt mer lavmælt modernisme, ingen tør å tenke et klassisk alternativ. Vit da at i Tyskland er det nå i emning en klassisk revolusjon!


Grunnen til denne angsten for det klassiske er de modernistiske MEMENE, som er dypt plantet i befolkningen.


Entusiasmen skyldes derfor en automatrespons fra hjernevaskede samfunnsroboter som ukritisk støtter oppunder den liberale fascismen. For dette er nettopp hva det modernistiske formspråket representerer!

Vulgær elite-modernisme ved Hunnselvas munning?


Hunnselva forenes med Mjøsa i full harmoni. Snart forskusles idyllen av angstfylt modernisme. Det moderne mennesket kan ikke tolerere skjønnheten i verden.

Forslaget om å legge et gigantisk modernistisk kontorbygg i strandsona på Gjøvik møter massiv motstand. Ikke bare er bygget et overgrep mot byen og dens befolkning, det er også prosessen. En slik sak skal altså trumfes gjennom av noen få elite-kapitalister på rekordtid midt i julestria! Dette stinker! De håper vel slik at folk skal være for opptatte til å få med seg hva som foregår.

Etter å ha tapt Hovdetoppen i denne omgang skal eliten med sin elitearkitektur, anti-biofil modernisme, rein corbusianisme, forsøke å underlegge seg en annen indrefilet. Hallo! Gjøvik er en arbeiderby som ble skapt ved Hunnselvas nedre løp. Denne elite-arkitekturen er et grovt overtramp mot arbeiderbyen Gjøvik og elva som skapte den!

Les i Oppland Arbeiderblad:

Kontorbygg-planer møter stor motstand: – Dette utspillet er et overgrep mot byens befolkning

- Mjøsstranda, plassering av kontorbygg, av Arne Strandlie
Takk Arne fordi du aldri gir deg! Du har større innsikt enn resten av kommunestyret til sammen. Hadde du styrt i alle disse årene ville Gjøvik vært innlandets perle.

At du ikke nevner den horrible arkitekturen er greit, at alt vi har bygd i din levetid er kultdoktrine og nihilisme vil gi folk for stor kognitiv dissonans å innrømme. Derfor ønsker ingen lenger å bygge noe vakkert, fordi dette avslører den løgnen vår sivilisasjon er.
Alt her er strukturødeleggende! Som Le Corbusier sa: "The plan is the generator". Her er intet skaleringshierarki, ingen vekslende repetisjon, ingenting!

Glem en økolandsby på Huntonstranda med denne djevelskapen ruvende over det hele!Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...