Sunday, January 31, 2016

Jordskipet: Et oppgjør med Servoglobus

En ny video om jordskip:


Introen ble for meg tankevekkende, hvor de forklarer hvordan elektrisitetsnettet er en stor maskin som dekker jorden, den største maskinen noensinne bygget. Nesten intet sted kan man nå unngå denne maskinen, den tørrlegger våre vassdrag, og kraftlinjene går på kryss og tvers selv over den mest "urørte" natur. Hele dette systemet er verdens største naturinngrep!

Igjen slår det meg hvor koselige disse jordskipene er innvendig, med organiske vegger, dragere og masse planter som gir en fraktal atmosfære, en følelse av jord og natur!

Mens utvendig er de aller fleste jordskipene kalde, altfor store glassflater og kladder i landskapet uten fraktale egenskaper, ekko, brede omramminger, sterke sentra, vekslende repetisjon, etc. Ingen følelse av det vernende taket.

Kanskje en slags 80-talls postmodernisme? Jeg vet ikke, men Reynolds utviklet jo jordskipene på 80-tallet, da postmodernismen var det store.

Men det finnes også meget vakre jordskip!

Hva som også slår meg er hvordan jordskipene i ett og alt er et oppgjør med og en protest mot hva Sigmund K. Setreng kaller for Servoglobus, den globale serveringsdama.
‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 52
Setreng ville ha elsket jordskip! En hån mot Servoglobus!

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...