Monday, January 11, 2016

Når det gjelder dommedag bør man ikke lytte til biologer, geologer, økonomer eller historikere, men til aktuarer

Kommentartråd her.
Tverberg skulle ha fått nobelprisen i økonomi, men se hvem som har fått den: http://steigan.no/2015/10/16/n...

Eivind Berges svar:
Det virker som de akademiske økonomene ikke skjønner betydningen av verken energi eller gjeld. De lever i sin egen fantasiverden. Peak-oil-teoretikerne har ganske god peiling på energi, men det er nesten bare Gail som klarer å se helheten og innse hvordan stadig vekst i både gjeld og energi er essensielt for vår industrielle sivilisasjon. Hun burde absolutt fått nobelprisen i økonomi, eller kanskje til og med en ekte nobelpris i fysikk. Da hadde hun kanskje blitt lagt merke til, så en slik pris kunne virkelig fått betydning for hvordan vi håndterer kollapsen. I så fall ville hun fortjent en fredspris også.
Eivind Berge fortsetter:
Kan det være at det rett og slett virker for kjedelig at deflasjon skal føre til sivilisasjonens undergang? Spesielt for folk som har viet seg til å advare om andre typer krisescenarioer, slik som klimaendringer eller økosystemkollaps. Da blir det kanskje antiklimatisk å høre at undergangen snarere kommer gjennom noe så «kjedelig» som lave råvarepriser. Du og jeg vet at deflasjonskollaps i aller høyeste grad er dramatisk, fordi vi ser de større sammenhengene, men folk flest tenker vel at lave priser bare er positivt fordi det føles slik i dagliglivet. Alle elsker et salg. Det er alltid hyggelig å kjøpe ting billig, og slett ikke skremmende. Så de gidder ikke engang tenke alvorlig igjennom konsekvensene av lave priser. I tillegg kommer prestisjenederlaget i å innse at kjepphester som for eksempel global oppvarming ikke var så viktige likevel, så det sitter langt inne å tenke nytt om disse problemene. 
Det virker som alle bare kan se begrensningene på sitt felt. JMG er historiker, så han tror fremtiden bare blir en ny variant av fortiden. Bongard er biolog, så det er økologiske begrensninger han er opptatt av. Han er blind for det finansielle aspektet. Andre dyr trenger ikke noen gjeldsbasert økonomi for å bruke opp ressursene sine, så hvorfor skulle mennesket trenge det? Etter hans tankegang kan menneskene fint holde det gående til den siste dråpen med olje og alle økosystemtjenestene er oppbrukt. Geologer på sin side tror begrensningen ligger under bakken, så derav Hubberts kurve og klassisk peak oil-teori som går ut på at minkende reserver vil bli utvunnet til stigende priser i mange år. Men alle disse tar feil, og de tar dessverre feil i den forstand at vi møter en annen begrensing lenge FØR noen av de ovennevnte gjør seg gjeldende. 
Gail er aktuar, så for henne er det opplagt at begrensningen fortoner seg som en konkurs for et forsikringsselskap eller lignende. At hele verden går konkurs, alt kommer på opphørssalg og virksomheten må avvikles. Lave priser er på sett og vis grunnen til enhver konkurs, fordi alle bedrifter kunne klart seg om de fikk betalt mer. Arbeidsledighet er også et utslag av lave priser, fordi det betyr at prisen på arbeidskraften din er null. Alle greier å forstå konsekvensene av at enkeltbedrifter og individer møter sin personlige deflasjonskollaps, som utmerket godt kan føre til hjemløshet, sult og død i ekstreme tilfeller, men det er verre å overføre denne tankegangen til hele verden.
http://eivindberge.blogspot.no...

Konklusjonen er at når det gjelder dommedag bør man ikke lytte til biologer, geologer, økonomer eller historikere, men til aktuarer.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...