Saturday, January 23, 2016

Tolfa vs. Skreia

- Winter in Tolfa
Meget vakre bilder! Hadde dette vært i Norge ville hele landskapet vært ødelagt av individualistiske eneboliger uten fellesskap. I Tolfa har man derimot bevart det vakre landskapet som en allmenning gjennom å bevare byen som en allmenning. Slik kunne vi alle hatt det hvis vi verdsatte allmenningene!
Jeg har tidligere skrevet:

- Tolfa in Italy: A Future Hub for the Commons in Europe?

Min drøm var å gjøre Skreia til Norges svar på Tolfa. Men totningene hater allmenningene og alt hva Tolfa står for. I stedet for en lommelandsby ønsker de å krone Skreia med en pervertert utgave av Llewellyn Park, hvor selvsagt maskinen i parken gis en ærbødig plass. I stedet for å bygge en taberna bygger de en Rema 1000 - storboks med Snøhettas signatur. Og Kvernum omgjøres til et blokkområde i verste Bauhaus-ånd, som om Skreia var Tel Aviv. Her hvor det har vært allmennings-sentrert småindustri siden middelalderen.

Nå kommer Skreia og omland til å råtne bort, på samme vis som de amerikanske småbyene.
The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America's Man-Made Landscape is a book written in 1993 by James Howard Kunstler exploring the effects of suburban sprawl, civil planning and the automobile on American society. The book is an attempt to discover how and why suburbia has ceased to be a credible human habitat, and what society might do about it. Kunstler proposes that by reviving civic art and civic life, we will rediscover public virtue and a new vision of the common good. 'The future will require us to build better places,' Kunstler says, 'or the future will belong to other people in other societies.' - Wikimedia
Ved å slå hånda av allmenningheten har Skreia ingen framtid! Kun som et paradis for bygdedyrene! Kommunens representant smiler like bredt over forsida på OA over å ha drevet lommelandsbyen ut av Skreia og vekk fra Hveemsåsen, som djevelen smilte over å ha drevet Adam og Eva ut av Paradis!

Nathan Lewis: People Who are Not Directly Involved in Agriculture Should Live in Urban Places

I Toscana verdsetter man det vakre landskapet som en allmenning. I Totscana derimot spruter de suburbane eneboligene opp som paddehatter.

Foto: Pål Steigan.

Tolfanerne er stolte av sitt Rocca di Tolfa over byen. På Skreia er man derimot stolte over å få et totalt utdatert 1970-talls-suburbant-helvete hvilende over Hveemsåsen.

Foto: Pål Steigan.

Sauer beiter ute på Tolfas allmenninger.

Foto: Pål Steigan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...