Skip to main content

Kongens nyttårstale 2015

Kongens nyttårstale ligger her.

Kongen begynte nyttårstalen med å peke på de som har gått foran og kvistet. For egen del har jeg ikke opplevd mye av dette, det virker tvert imot som at det er lagt flid i å legge hindringer og snarer på min veg, slik at jeg ikke kommer noe sted. Egentlig skulle jeg vært stolt bonde og dypt involvert i permakultur på slektsgårdene i Hurdal eller på Toten nå. Da ville verden vært et litt bedre sted. Istedenfor sprer suburbanismen seg utover vårt land!

Som vanlig ble det påpekt at Norge er verdens beste land å bo i. Virkeligheten er at Norge i stadig større grad preges av modernistisk slum. På tampen av året ble det klart at det som skulle vært Gjøviks stolteste sted, munningen av Hunnselva, skal innhylles i pervertert modernisme. En forbrytelse som ligger på nivå med Bjørvika.
Han vier deler av nyttårstalen til terrorangrepene i Paris og andre steder. Han sier at «terroren kjenner ingen grenser, og at målet er å skape frykt i befolkningen.

– Dette setter norske verdier som raushet og tillit under press, advarer han.
Raushet og tillit er ikke norske verdier, de er egenskaper i menneskenaturen som blomstrer i en inngruppe-setting!
Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa. Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær. Det har til alle tider vært evolusjonært smart å holde seg inne med dem man har felles interesser med. Limet i denne gruppetilhørigheten er inngruppefølelser. De ble selektert fram gjennom fordelene ved å satse på familie og nære venner i stammelivet i Afrika.

Inngruppefølelser er lojalitet, solidaritet, selvoppofrelse og den svulmende gleden ved å bidra og få anerkjennelse. Å være i et fellesskap innebærer livskvalitet. Å svikte noen som er nære, gir en straffende følelse som er vanskelig å bli kvitt, og er evolvert fordi samarbeid med de nærmeste lønte seg.

Solidaritet, ansvar og raushet fungerer glimrende i inngrupper hvor alle ser hverandre. Gruppa kan samtidig kontrollere gratispassasjerer og korrupsjon. Handikapprinsippets ærlige signal om å gi uten å få noe igjen bærer i seg konkrete løsninger for å bygge stabile og bærekraftige samfunn ved hjelp av inngrupper. Dette er kjernen i modellen som vi skal komme til i kapittel 6, som tar for seg hvordan store samfunn og utgrupper kan organiseres demokratisk.  – Det biologiske mennesket, av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 111
"Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa."

Nettopp! Dette er hvorfor jeg foreslo å bygge en lommelandsby på Skreia, eller "Creating Small Scale Community in a Large Scale World", som er undertittel på Ross Chapins bok "Pocket Neighborhoods". For dette initiativet har suburbanittene (som typologi) nede på Skreia og ellers bygdedyrene på Toten gått i harnisk. Men når man ser på hva slags verdier som trives i inngruppa er det kanskje ikke så rart? Ikke akkurat en setting hvor bygdedyr trives!

Norge er kalt Nordens Kuwait. Men det er en vesentlig forskjell på Norge og Kuwait. Fordi i Kuwait er den direkte kostnaden ved å produsere et fat olje $8.50, mens den i Norge ligger på $36.10. Faren er derfor stor for at vi fra å være Nordens Kuwait blir et Nordens bananmonarki. Kongen står i fare for å bli en bananmonark!

Vi kunne blitt noe helt annet, et lys for nasjonene! Men denne muligheten ble spent beina under i 2014, da Norges forskningsråd vraket Terje Bongards MEDOSS.

Kongen kom også inn på de usikre økonomiske tider. I sine prognoser for 2016 skriver NRK følgende:
Ein låg oljepris skaper usikre tilstandar i dei oljerike landa. I tillegg er det låg vekst i den globale handelen. Leiar i Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde, meiner 2016 kjem til å bli eit skuffande år for dei som håper på global vekst. Kinas økonomi er også ein viktig faktor i utviklinga i verdsøkonomien, og stansen i den kinesiske veksten, med etterfølgjande børsfall har i 2015 fått mange til å frykte det verste.
Alle tegn tyder på at verden er på veg mot en deflasjonær kollaps, eller "affordability"-veggen, som er den første av verdensveggene. Denne er uhyggelig nær nå!

Illustrasjon hentet fra Gail Tverbergs artikkel "We are at Peak Oil now; we need very low-cost energy to fix it"

Dette innlegget begynte med de hindringer som er lagt i min veg. Men når man ser på illustrasjonen ovenfor og de hindringer som er lagt i vår veg som sivilisasjon, blir disse selvsagt irrelevante uvesentligheter. Når disse verdensveggene treffer oss med full styrke, vil nok mange spørre seg om disse som gikk foran og kvistet. Det ser i så fall ut til at de ledet oss i helt feil retning!

I denne situasjonen står jeg fast på at den eneste som kan lede oss i en ny retning og hjelpe oss til å styre unna den første verdensveggen, "affordability"-veggen, er Terje Bongard. Han burde definitivt vært nevnt i kongens nyttårstale!Les mer om lommedemokratiets muligheter i mine bidrag hos Kulturverk.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?