Skip to main content

What it Costs to Produce Oil

United Kingdom
$52.50
Brazil
$48.80
Canada
$41.00
United States
$36.20
Norway
$36.10
Angola
$35.40
Colombia
$35.30
Nigeria
$31.60
China
$29.90
Mexico
$29.10
Kazakhstan
$27.80
Libya
$23.80
Venezuela
$23.50
Algeria
$20.40
Russia
$17.20
Iran
$12.60
UAE
$12.30
Iraq
$10.70
Saudi Arabia
$9.90
Kuwait
$8.50
Source: UCube by Rystad Energy; Interactive published Nov. 23, 2015
  • Stilgar Wilcox says:
    US cost per barrel at 36.20 is higher than today’s WTI price of 35.69 after a minus 1.66 due to the .25 interest rate rise that increased value of the USD against other currencies.
  • aliasees says:
    Nice information Thank you. The real cost is much higher once the dues are paid. In Libya for instance if the regional groups dont get their cut then they start misbehaving which stops oil flow. Everyone gets real upset if they dont get their slice of the pie. The general consensus is If I dont get my pie nobody does. At these prices the slices of pie are quite thin to nonexistent so I see MuaDib stopping the flow of spice much to the dismay of all pie eaters, myself included.
  • Governments depend on oil taxes to fund their governments. Taxes on oil are high everywhere. I am not sure what else has been left out–for example, dividend payments to stockholders and interest payments to bondholders, for example. Probably a lot of other things. The whole system has to operate. At this point, the US government (and state governments) have not suddenly removed all of the taxes on oil. Iraq needs the taxes on oil in order to fund its infrastructure. But the difference between direct costs and total costs means that even if prices stay very low, companies will continue to keep pumping.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?