Skip to main content

Two Opposite Ways of Life (and Minds)

A) Suburban Hell:

B) Pocket Neighborhoods (tunfellesskap / klyngetun):

Sometimes though, "tun-people" are forced out of their pocket neighborhood by evil suburbanites, occupying the community with their twisted suburban minds😖

- Skviset ut i suburbia

But even for the suburbs there might be hope!
Dyssekilde Ecovillage, Denmark.

RelatedComments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

KjÊre plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om vÄren.
Dei ville alle bu ved dine grÞne enger, dÄ dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vÞrde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr FossemÞllens augnestein stend utan lÄven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grÞne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfÊren 5 gigatonn metan. Et estimat anslÄr at rundt 50 gigatonn metan kan vÊre i ferd med Ä frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjĂžring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 Ă„r 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 Ă„r 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nÄ ut til Ä bli vÄr bane. Imens er det sÞndagsÄpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pÄdriv for konsumerismen, men allikevel et bevis pÄ menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig Ă„ lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfĂŠren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det Ä vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. DÄ har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frÄ Amerika.
I den grunne grenda har plassmÄlaren vorte ein kulissemÄlar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane Ät fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemÄleri i landskapet. MÄla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men fÄr alle behov dekte utanifrÄ, gjennom rÞyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rÄr stilla, og elden bakom, frÄ dei som gjekk fÞre, brenn sterk og klÄr. Viss denne elden sloknar, rÄr berre den grunne grenda, og dÄ kjem kulden snikande.