Skip to main content

Jeremiah and Our Time

Jeremiah lamenting over the destruction of Jerusalem. Photo: Rembrandt
As in the time of Jeremiah a great calamity is coming upon us, and I believe it is coming upon us because we have turned away from the living God. We are idolatrous as a civilisation and society and we are unjust as a civilisation and society. So, for exactly the same reasons that Jeremiah criticises his community and foretells destruction, I believe that we too stand under the same judgement. Just as Jeremiah saw the armies surrounding Jerusalem, so too can we see the parameters of our own unavoidable crisis. 
We in the West do not face a direct equivalent of a Babylonian army camped outside of our gates; nor do we enjoy the direct presence of the Lord in the temple of Jerusalem. Our idolatries are different – yet our predicament is equally grave. A great calamity is coming upon our civilisation, a calamity that has been foretold and warned against for at least two generations, and those warnings have been ignored. We too have enjoyed the comforts of an idolatrous society and allowed injustice to flourish unchecked. We have now left behind the time of decisions and have entered the time of consequences. 
“Unavoidable” is a strong word. I do see calamity as unavoidable. As a man I am by temperament very optimistic and I believe in the grace and unearned mercy of God. Yet the more I explore the reasons why calamity is upon us, and the more I consider our current political arrangements, the state of the churches and what the church spends its time arguing about, the more I understand why people have not heard in time. There have been sufficient signs of what is coming for those who have eyes to see and ears to hear, but still most people, including most Christians, have not learned to read the writing on the wall. Sam Norton

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …