Skip to main content

Break Because of Facebook

This blog now has to take a break because Facebook has shown to be unreliable. The last year I stored my images on Facebook and created a link to my blogs. Now suddenly the link is broken for about 2/3 of the images. To repair all the damage Facebook has done to me will take a long time.

Until this is fixed, probably not before next year, I'll only make posts for Kulturverk, a Norwegian deep ecology blog, and for the blog of P2P-Foundation.

Please follow me on kulturverk.com here.

Please follow me on P2P-Foundation here.

PERMALIV WILL BE BACK! 

BECAUSE THE WORLD NEEDS A CONDITION WHERE PERMANENT LIFE CAN THRIVE. WE ARE ON OVERTIME, BUT WE HAVE THE KNOWLEDGE. THREE KEY WORDS ARE:

IN-GROUP-DEMOCRACY (IGD)

PERMACULTURE

BIOPHILIA

Gail Tverberg is like a Miss Marple of our energy reality, where she investigates and predicts our energy future
For English readers I'll recommend to follow the blog of Gail Tverberg: Our Finite World
"Most greens don’t seem to be aware of real issues. They read a short list of propaganda pieces, and assume that they have the TRUTH. No point to research issues further. (That is probably true of a lot of other folks too, though.)"
"It is amazing what garbage writers will come up with, not realizing how close to the edge we are right now. It is also possible that this language was necessary to get the material published by IEEE. I know that Springer is looking for “happy ever after” endings, to make textbooks salable to universities. I can’t imagine IEEE is too much different. Peer reviewed materials often need happy ever after endings, to make the material fit with common beliefs." - Gail Tverberg
I'm really sorry for the inconvenience Facebook has created for this blog and my readers. I'll never trust Facebook again!

Recommended articles to read while waiting for the return of Permaliv:
”… drevet av kjernekraft, datastyrt, helt og fullstendig underlagt styresmaktenes kontroll. Kall det maurtuesamfunnet, bikubestaten, teknokratisk despotisme – kanskje vennligsinnet, kanskje ikke, men uansett fiendtlig innstilt til personlig frihet og lokalt selvstyre. I lang tid vil friheten til å kunne velge alternative livsstiler være utelukket. Herredømme over naturen, muliggjort av misbruk av vitenskapens innsikter, vil lede til herredømme over menneskene. En dyster og totalitær likhetsstat”.
Saving the planet would be cheap; it might even be free. . . . It would have hardly any negative effect on economic growth, and might actually lead to faster growth – Paul Krugman

Diagram over de mest populære landene blant folk som har tilgang til å se bloggen
Permaliv is still popular, in spite of the inactivity.
At least relatively. I know many give up blogging
because they just have a couple of visitors a day.
With 2-400 page shows a day I feel inspired.
Probably many enter this site
without downloading any specific page,
these are not registered.

The numbers are for November.
OppføringSidevisninger
USA
2700
Norge
2051
Tyskland
802
Ukraina
512
Frankrike
479
Kina
244
Polen
132
Tyrkia
120
Belgia
74
Russland
64

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!