Skip to main content

Today's Downturn: Resilience Promoting Nihilist Architecture as Sustainable

Read the article I commented on here.

A better title would have been:

Toward an Architecture of Nothing: Moving Beyond Iconic to Extraordinary Pathetic


My comment on Resilience.org:

I had great hopes to this article, and although it makes some sense, what is suggested as a solution is just the old typologies of modernism, just a little less twisted than in latter decades.

Curiously, after one century of unfettered design experiments, the Modernist form language evolves back to the traditional glass box

As seen in the image above, it's just about a cycle within modernism itself. The image is from Salingaros essay Why Green Often Isn't: http://www.metropolismag.com/P...

Unfortunately, the authors of this article are not able to see beyond, or past, the traditional modern typologies.

F.ex. is the building in picture two and three (CH2 in Melbourne) nothing else than monotonous repetition and randomness.The hospital in picture eight could have been designed by Le Corbusier himself, as it consists of strong emotionally negative and unhealthy forces of anti-gravity-anxiety, according to Corbu's saying "the plan is the generator".

Just to look at this hospital makes me ill

The building in picture nine is just a classical modernist steel and glass box.

This article is nothing but greenwashing of modernist typologies, and an attempt to destroy and twist the real meaning of biophilia, as Salingaros explains it in last issue of New English Review:
Cunning members of the current “establishment” realize that a major new market is developing, and wish to “ride the wave” and establish yet again another monopoly (i.e. a continuation of the old modernist monopoly). Those individuals are beginning to embrace our vocabulary and ideas, but only to subvert them so as to bolster their own heroes and ideology. Others shamelessly appropriate our ideas as their own, and use them in self-promotion. Architectural academics lecture on mathematics and the new sciences applied to architecture; on algorithmic design, adaptivity and sustainability, nature and the human dimension, the sacred aspects of built form, etc. Such efforts are dishonest when judged by their concluding theme: they promote the same set of nihilistic architectural heroes. Appropriating the ideas of an intelligence-based design in order to twist them to opposite ends is simply an exercise in dishonesty and deception.
See: http://www.newenglishreview.or...

To see essays like this really makes me depressed, wanting to promote the most nihilistic and anti-nature architecture as sustainable, destroying the human soul.

F.ex. it's easy to see, for someone not brainwashed by modernist typologies, that the 15 properties of life, documented in the Nature of Order, are fully absent in these buildings here promoted as healthy: http://www.tkwa.com/fifteen-pr...

For the first property, Levels of Scale, the human scale is completely ignored, and with this the universal scaling law. Reference: The Three Laws of Architecture, found in Salingaros' book A Theory of Architecture. Someone who respected this law was Louis Sullivan.


The authors of this essay would for sure have labeled the new "nature"-hotel close to here I live as sustainable as well: http://www.oa.no/leserbrev/art...

Bislingen Anti-Nature-Hotel

This comment is also published at VD here.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?