Monday, January 28, 2013

Eyvind Skeie om "Gud og Abraham"

I artikkelen unngår Skeie å nevne den fanatiske vitenskapsideologen Richard Dawkins uttalelse om at Abrahams handling var en forløper til Nürnbergprosessene, der mantraet lød: "Jeg fulgte kun ordre".

Mot Dawkins dårskap framstår Skeie i denne innsiktsfulle artikkelen som reineste profeten, utvilsomt en av de beste artikler som noensinne har vært presentert på Verdidebatt. Selv pleier jeg ikke å gå inn på denne sida grunnet alt det middelmådige pjattet den domineres av, men i dag var det som om en indre stemme fortalte meg at det var et viktig budskap som ventet der.

Les Skeies kommentar hos VD:

- Gud og Abraham

Rembrandt. The Sacrifice of Abraham

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...