Saturday, January 12, 2013

Mennesket + husdyr = 90 prosent av alle pattedyr

Da mennesket for cirka 10.000 år siden begynte å dyrke jorden, begynte det også å temme husdyr. Bare målt i antall må husdyrene sies å ha hatt suksess med å bytte ut en vill natur med menneskets fjøs og beiteområder. Dagens raser omfatter milliarder av individer og utgjør 60 prosent av alle landpattedyr. Nå er 90 prosent av alle pattedyrene mennesker og husdyr, mens vi for 10.000 år siden utgjorde under 0,2 prosent.

Kilde: Illustrert Vitenskap Nr. 2, 2013, s. 21.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...