Tuesday, January 1, 2013

Veien mot inngruppe-samfunnet er den eneste farbare vei til et bærekraftig samfunn

"Den egoistiske selvnyteren holdes i sjakk av Handikapprinsippets medfødte behov for å vise raushet og samarbeid NÅR DU ER SYNLIG…"

Det er vel nettopp derfor mange også vil kjenne frykt for det ultimate (inngruppe)-demokratiet, fordi man blir synlig i inngruppa. I et individualistisk samfunn slipper man dette ubehaget, og man kan dyrke synlighet uten ansvar, den negative siden (kraften) av handikapprinsippet. Hvor man kun dyrker synlighet gjennom statussymboler (ting), men også inkludert "statussymboler" som karriere, skjønnhet og penger.

Individualismen dyrker således synlighet uten ansvar (atlaskgartnerfuglen), mens inngruppesamfunnet bygger på synlighet under ansvar til inngruppa (araberskriketrosten).

Sett i lys av den angsten mange nok føler på over muligheten til å miste individualismens ansvarsløse eller ansvarsfraskrivende synlighet ("frihet" til å dyrke den mørke siden av kraften uhemmet), må jeg si meg enig i at det var noe naivt av deg å tro at folk i vår ekstremindividualistiske tidsalder ville omfavne dine ideer uten videre.

Vi må få folk til å forstå at handikapp-prinsippet er det viktigste prinsipp som finnes, og at vi gjennom organiseringen av samfunnet enten dyrker den mørke eller den lyse siden av dette prinsippet (kraften).

Derfor må målet være at all samfunnsorganisering; måten vi bygger opp demokratiet på, måten vi organiserer arbeidet på, måten vi bygger opp våre boligområder, måten vi organiserer økonomien,  etc., etc., ALLTID har som overordnet mål å dyrke fram de gode kreftene som ligger latent i handikapprinsippet.

Inngruppe-organisering er her helt sentralt i alle ledd.

Jeg har stor tro på det arbeidet du har satt i gang, og gleder meg til å se bioman.no oppe å gå. Selv kommer jeg nok til å konsentrere meg mest om hvordan man kan benytte "pattern language"-teknologien til Christopher Alexander for å bygge et inngruppe-fokusert samfunn, da min overbevisning er at denne kan være til stor hjelp.

Denne er ikke kun benyttet til planlegging og arkitektur, men også til organisasjonsstyring og software. F.eks. er "softwaren" i iPhone bygd opp etter et "pattern-language"-programeringssystem.

Håper du også vil vurdere disse mulighetene, og ta med denne teknologien i verktøykassa for inngruppesamfunnet og det ultimate demokratiet.

Veien mot inngruppesamfunnet er den eneste farbare vei til et bærekraftig samfunn, og jeg vil takke fordi du har penset meg innpå dette sporet. Nå som vi har målet i sikte gjelder det å finne veien fram!
Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...