Skip to main content

Veien mot inngruppe-samfunnet er den eneste farbare vei til et bærekraftig samfunn

"Den egoistiske selvnyteren holdes i sjakk av Handikapprinsippets medfødte behov for å vise raushet og samarbeid NÅR DU ER SYNLIG…"

Det er vel nettopp derfor mange også vil kjenne frykt for det ultimate (inngruppe)-demokratiet, fordi man blir synlig i inngruppa. I et individualistisk samfunn slipper man dette ubehaget, og man kan dyrke synlighet uten ansvar, den negative siden (kraften) av handikapprinsippet. Hvor man kun dyrker synlighet gjennom statussymboler (ting), men også inkludert "statussymboler" som karriere, skjønnhet og penger.

Individualismen dyrker således synlighet uten ansvar (atlaskgartnerfuglen), mens inngruppesamfunnet bygger på synlighet under ansvar til inngruppa (araberskriketrosten).

Sett i lys av den angsten mange nok føler på over muligheten til å miste individualismens ansvarsløse eller ansvarsfraskrivende synlighet ("frihet" til å dyrke den mørke siden av kraften uhemmet), må jeg si meg enig i at det var noe naivt av deg å tro at folk i vår ekstremindividualistiske tidsalder ville omfavne dine ideer uten videre.

Vi må få folk til å forstå at handikapp-prinsippet er det viktigste prinsipp som finnes, og at vi gjennom organiseringen av samfunnet enten dyrker den mørke eller den lyse siden av dette prinsippet (kraften).

Derfor må målet være at all samfunnsorganisering; måten vi bygger opp demokratiet på, måten vi organiserer arbeidet på, måten vi bygger opp våre boligområder, måten vi organiserer økonomien,  etc., etc., ALLTID har som overordnet mål å dyrke fram de gode kreftene som ligger latent i handikapprinsippet.

Inngruppe-organisering er her helt sentralt i alle ledd.

Jeg har stor tro på det arbeidet du har satt i gang, og gleder meg til å se bioman.no oppe å gå. Selv kommer jeg nok til å konsentrere meg mest om hvordan man kan benytte "pattern language"-teknologien til Christopher Alexander for å bygge et inngruppe-fokusert samfunn, da min overbevisning er at denne kan være til stor hjelp.

Denne er ikke kun benyttet til planlegging og arkitektur, men også til organisasjonsstyring og software. F.eks. er "softwaren" i iPhone bygd opp etter et "pattern-language"-programeringssystem.

Håper du også vil vurdere disse mulighetene, og ta med denne teknologien i verktøykassa for inngruppesamfunnet og det ultimate demokratiet.

Veien mot inngruppesamfunnet er den eneste farbare vei til et bærekraftig samfunn, og jeg vil takke fordi du har penset meg innpå dette sporet. Nå som vi har målet i sikte gjelder det å finne veien fram!
Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…