Wednesday, January 23, 2013

Hunkjønn under press

Meget interressant artikkel: Oslofolk har tatt livet av hunkjønn.

I Oslo er hunkjønnet i språket dødt og begravet. Men også på Toten går det den gale veien med likestillinga. Å ta livet av hunkjønn fører tankene hen til Kina og India, land som vi ellers ikke liker å sammenligne oss med, hvor hunkjønnsdrap foregår i stor stil.

Skal vi ha likestilling her til lands må dette også gjenspeiles i språket. Oslospråket har blitt direkte hunkjønnsundertrykkende, jeg fatter ikke at hunkjønnet finner seg i dette! Håper kravet om gjeninnførelsen av hunkjønn blir hovedparole under forestående kvinnedag.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...