Skip to main content

Isopor = maurbol (isolasjon mot grunn i bolighus)

I en artikkel i Ny Teknikk nr. 12, 2012, s. 92, omtales en ny rapport fra folkehelseinstituttet, som er bekymret for den økende bruken av giftbekjempning mot maur i grunnisolasjon, særlig i forhold til barn. Bruken av insektmidler til skadedyrbekjempelse i bygningsmasse har doblet seg de siste ti årene.

Folkehelseinstituttet konkluderer med at den eneste trygge isolasjonen mot maurinvasjon i grunnisolasjonen er Foamglas, mens Isopor er verstingen. Men alle typer skumplastisolasjonsprodukter er meget utsatt. Aller mest utsatt er rom som i tillegg har varmekabler, da kombinasjonen av Isopor og varmekabler skaper et paradis for stokkmaur og sukkermaur. I verste fall kan disse ødelegge bæringsevnen til isolasjonen. Dette er særlig ille der det er benyttet trykksterke skumplastplater under bærevegger.

Ny Teknikk skriver:
Stokkmaur kan også gnage seg gjennom trekonstruksjoner. I begge polystyrenproduktene (EPS/XPS), deriblant isopor, gnagde maurene raskt ganger, og de etablerte reir. Foamglas forble urørt av stokkmauren. Kombinasjonen av varmekabler og myke isolasjonsmaterialer gir et perfekt bosted for maur.
Foamglas er en svensk produsent av skumglass, i Norge har man Glasopor, men de leverer kun som løsfyllisolasjon. Merk at Foamglas har cirka 2,5 ganger bedre isolasjonsevne enn Glasopor løsisolasjon, som har lik isolasjonsevne med Leca. Både Lecakuler og Glasopor må komprimeres, men Glasopor har den fordelen at den blir mer sammenpakket i ettertid. Dette er særlig viktig ved utbedringer av rør, da Lecakuler vil strømme til hvis man en gang skulle utbedre rør i grunn, slik at bæringen under betongsåla vil svikte.

En ringmur vil trolig kunne minske tilgangen for maur til isolasjonen under betongsåla.

I dette bygget er benyttet lecakuler, også i baderommet i bakkant. Komprimert  glasopor ville vært å foretrekke i baderomsdelen, da lecakuler vil miste understøttingen under betongsåla ved utbedring av rørsystem. Dessverre ble det benyttet et 5 cm lag styrofoam på toppen av lecakulene for badet. På kontordelen, nærmest, ble det kun lagt et tynt betonglag uten armeringsjern, hvor det ble lagt tilfarergulv ovenpå, en god løsning. På baderommet burde det først vært benyttet komprimert glasopor med et lag foamglas på toppen, da plater av foamglas isolerer like bra som isopor. Merk også at det er benyttet lecablokker i bæreveggen.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?