Monday, October 14, 2013

Støtt Terje Bongards forskningsprosjekt for en demokratisk økonmomi!

Kommentar til artikkelen: Penger er limet i store samfunn

Dette var en meget god artikkel! Som sagt er de pengene vi bygger samfunnsstrukturene på fiatpenger, og da vårt samfunn og kapitalismen bygger på utgruppefølelsene i handikapp-prinsippet, vil samfunnet gå opp i liminga straks pyramidespilløkonomien kollapser. Kapitalismen er bygd på evig vekst, en umulighet.

Nylig viste NRK en glimrende dokumentar i sammenheng med 40-års feiringa til Limits of Growth, den ligger fritt nedlastbar på NRK nett-TV fram til fredag 26. aug 2016 kl 23:10: http://tv.nrk.no/program/koid2...

En annen glimrende dokumentar fra BBC viser hvordan de beste hjernene ble satt i sving for å bygge et samfunn basert på identitet gjennom forbruk, dvs. styrke de "mørke" kreftene i handikapp-prinsippet bygd på utgruppefølelsene, og med dette lede oss inn i den allmenningens tragedie vi har nedsunket til i dag, en uunngåelig konsekvens av utgruppe-massesamfunn der fiatpenger er alt som holder samfunnsstrukturene oppe, og som nødvendigvis vil måtte bringe oss til sivilisasjonens undergang. Dette er The Century of the Self av Adam Curtis, den kan for tiden lastes ned fra Vimeo: http://vimeo.com/61857758

Handikapp-prinsippet er et "meta-pattern" i naturen, og er grunnlaget for seksuell seleksjon. Dette er igjen oppdelt i en sosial og en individuell del, der vi mennesker i motsetning til andre dyr kan velge hvilken av disse strategiene vi vil nyttiggjøre ut fra kontekst.

Et annet "meta-pattern" er at alle bærekraftige systemer består av en fraktal fordelingsstruktur, noe den glimrende artikkelen Toward Resilient Architectures 1: Biology Lessons av Mehaffy og Salingaros redegjør for: http://www.metropolismag.com/P...

Artikkelen kunne like gjerne hatt navnet Toward Resilient Democracy 1: Biology Lessons eller Toward Resilient Production 1: Biology Lessons.

Vår egen atferdsøkolog Terje Bongard ved NINA drar i disse dager i gang et fireårig forskningsprosjekt for å forene både demokratiet og produksjonen i den minste fraktale enheten, inngruppa, for slik å danne et bærekraftig samfunnssystem som ikke vil kollapse når kapitalismen stanger hodet i ressursveggen, og pyramidespilløkonomien faller sammen.

Her er svaret Bongard gav når jeg gjorde ham oppmerksom på den fraktale strukturen inngruppe-modellen hans er bærer av:

"SVÆRT INTERESSANT OBSERVASJON OG SAMMENLIGNING. DET ER NETTOPP NOE AV HOVEDPOENGET MED Å UTVIDE DEMOKRATIET HELT NED: DET BLIR IKKE ROM FOR INDIVIDER SOM RIVER OPP, MELER EGEN KAKE, KORRUMPERES OSV. LEGG MERKE TIL AT “INVASIVE SPECIES”-PROBLEMET HENGER SAMMEN MED DETTE: EN ART SOM IKKE FANGES INN AV NETTVERKET KAN ØDELEGGE DET I STEDET."

Bongard mangler fremdeles nøkkelpersoner til prosjektet sitt, jeg vil oppfordre til å besøke hans hjemmeside: http://www.bioman.no/

Sida mangler enda layout, men all relevant informasjon finnes under fanen dokumenter i høyre marg.

Vil oppfordre alle som føler de kan bidra konstruktivt til prosjektet om å ta kontakt med Bongard straks!

Kontaktinformasjonen til Bongard hos NINA ligger her: http://www.nina.no/Kontaktoss/...

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...