Ønsker våre myndigheter at vi skal gå mer, når de gir oss anti-gangbare nærmiljø?

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.

Min kommentar:


19682010 

"Myndighetene synes vi ruller for mye og går for lite, forbrenner for mange hydrokarboner og for få karbohydrater. Kort sagt, de vil at vi skal gå mer."
Her taler myndighetene med to tunger! For det er myndighetene som har lagt opp til denne passiviteten gjennom modernistiske bystrukturer. Dette skyldes både latskap, fordi modernistiske byer er simplistiske og derfor enkle å planlegge, samtidig som det skyldes en uvilje mot å la byene selvorganisere, som i tidligere tider. Vi har dog en del unntak, som Tokyo, som etter krigen ble bygd opp igjen etter det gamle gatenettverket. Altså en by med moderne bygninger men et tradisjonelt, selvorganisert gatenettverk.
Hvor viktig det er med et organisk gatenettverk viser denne forskningen:
- 'Messy' street patterns boost walking:http://bettercities.net/news-o...
"At the international Walk21 conference this week in Vancouver, British Columbia, an eminent authority on streets boiled the walkability of cities down to the number of street intersections per square mile.
Venice has 1,725 intersections per square mile. "It's very complex, it's very messy, and people walk," said Allan Jacobs, urban design consultant, former San Francisco planning director, and author of Great Streets.
Brasilia, near the opposite end of the spectrum, "has 92 intersections, and you don't walk there," The Vancouver Sun reported Jacobs as saying. "Irvine, California is the classic automobile city. It has just 15 intersections, the lowest I've ever counted."
Other places that are good for pedestrians, Jacobs said, include the Market Street area of San Francisco (300 intersections per square mile), Tokyo (988), Savannah, Georgia (538), Portland, Oregon (341), and Paris (281).
The most complex and messy stret patterns provide the most walkable and enjoyable experiences for both visitors and residents, according to Jacobs."
Men for å oppnå gangbare byer må man vekk fra dagens utdaterte og menneskefiendtelige planleggingsregime, og over til selvorganisering som basisen for organiseringen av våre byer og samfunn. Tross alt, ALLE naturlige systemer utvikler seg gjennom adaptiv morfogenese!
Her er en relevante artikkel:
- Frontiers of Design Science: Self-Organization:http://www.metropolismag.com/P...