Thursday, October 10, 2013

Det fysiske nettverkets betydning for det sosiale nettverket

Artikkelen kommentaren er knyttet til kan leses her.

Et lommenabolag, mye bedre enn den typiske isolerte eneboligen, men dog skapt etter et mekanisk verdensbilde og ikke et organisk verdensbilde, hva Christopher Alexander kaller system-A, gjennom adaptiv morfogenese

Min kommentar:

Det snakkes så mye om det nye digitale nettverket i dag, men dette er mest for de hippe og kule. Det gamle urbane nettverket derimot er ødelagt, hva Jane Jacobs kalte "øynene på gata".
Noe som er typisk i dag er den isolerte eneboligen i suburbia, eller den isolerte leiligheta i Le Corbusiers typologi "tårnet i parken", som i dag sjeldent ligger i en park.
I USA har ideen om lommenabolag begynt å spre seg: http://pocket-neighborhoods.ne...
Lommenabolagene har sitt utgangspunkt i det aleksandrinske mønster 37, HUSKLYNGER:http://www.patternlanguage.com...
Å bygge isolerte eneboliger og leiligheter uten fellesskap må bli forbudt!!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...