Skip to main content

En konversasjon med Ruben Skrede om integrering av inngrupper i natursamfunnsmodellen

Besøk WWW.NATURSAMFUNN.NO.

Hei!

Jeg har glemt både brukernavn og passord. Hvordan går det? Har Dere valgt å bosette Dere på landområdet Dere ble tilbudt i en økolandsby? Eller arbeider Dere for å etablere eget? Uansett, forstår hvis Dere velger økolandsbyen, så får Dere heller inspirere andre til å starte natursamfunn rundt omkring.

Mvh,
Øyvind

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hei Øyvind,

Brukernavnet ditt på forumet er "Øyvind Holmstad", men du kan også logge inn ved å bruke epostadressen din "permaliv@yahoo.com" som brukernavn. Passord til brukere kan jeg av sikkerhetsmessige grunner ikke se, men jeg kan gi deg et nytt passord her nå: "passord123". Dette kan du forandre til et eget passord når du har logget deg inn, under "innstillinger" på forumet.

Det går bra her, mye å gjøre og tenke på for tiden. Nå jobber vi med mulighetene til å skape en liten prøvemodell på et natursamfunn på en gård i Tingvoll (som også kaller seg for "økokommunen"). Vi får se hvordan det går; kanskje vi slår oss ned der, og kanskje vi starter opp noe et annet sted.

For å svare på spørsmålet ditt om plassering av hus i et natursamfunn, så er det jo mulig å plassere husene nærmere grensen av familiedomenene slik at de ligger mer inntil hverandre.. Men tanken er at huset skal være en integrert del av hagen, med permakulturelle soner, og ikke atskilt slik at man må bevege seg et stykke bort fra huset for å komme til hagen sin.

Mvh. Ruben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Takk! Jeg tenkte mer på at grupper på 8-10 domener kunne organiseres rundt et lite fellesområde, f.eks med felles lekeplass til barna, en rådslagningsbålplass etc. Mer på linje med inngruppe-modellen til Terje Bongard. 

Iom. at man i natursamfunnet skal være selvberget vil man ikke organiseres i det øvrige samfunnet, slik kunne denne gruppen av familiedomener kanskje velge sin representant for det nye inngruppedemokratiet til Bongard. Se: WWW.BIOMAN.NO

Slik ville hver gruppe av domener bli en miniatyr av det overordnede natursamfunnet, jamfør en fraktal fordelingsstruktur, noe man finner igjen i alle biologiske systemer.

Jeg kjenner godt til de 5 sonene i permakulturen.

Mvh,
Øyvind

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ah, da forstår jeg bedre hva du mener. Jo, jeg har tenkt på dette tidligere og synes det kan være en fin løsning for også å skape en mer rettferdig tilgang til fellesområdet... siden vi i Norge ofte har for små sammenhengende beboelige områder til at man kan lage ett stort sentralt fellesområde. Vi har forresten en tråd om det på forumet. :)

Mvh. Ruben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et av forskningstemaene til det nye inngruppedemokratiet (IGD) til Terje Bongard vil være å finne den ideelle størrelsen til inngruppa. Inngruppa representerer meget sterke krefter i forhold til å motvirke korrupsjon, styrke det sosiale limet, forbedre samarbeidsklimaet, viljen til dugnad etc., og er noe det er svært viktig å ta hensyn til. Se de fem evolusjonens ringer i vann: http://bioman.no/

Allmenningens tragedie kommer når utgruppa tar overhånd!

Mvh,
Øyvind

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Når det gjelder størrelsen på inngruppen er det allerede gjort forskninger på (Dunbars number:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar's_number) at en enhet på omlag 150 individer er det som er mest tilpasset den menneskelige psyken, som et maksimumstall for hva en kan omgås på en hverdaglig basis uten at samholdet fraksjoneres eller går i oppløsning. Dette reflekterer vår fortid i stammesamfunn.

Men skriv gjerne om dette på forumet, slik at andre også får lest og deltatt! :) Det er jo et viktig og interessant emne. Lag feks. en ny tråd om "Idéell størrelse på et natursamfunn"... Se også gjerne denne tråden:
http://www.natursamfunn.no/forum/viewtopic.php?f=12&t=467&start=0

Mvh. Ruben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Her er det en misforståelse ute og går. I boka "Det biologiske mennesket" mener jeg å huske at ei inngruppe ikke bør overstige 25-35 mennesker, utover dette vil de gode sosiale kreftene i handikapprinsippet svekkes. Tror Bongard et sted har sagt at inngruppa i IGD kanskje bør reduseres helt ned i 10 individer. Det du refererer til er mer hvor mange mennesker man kan ha oversikt over, eller et meningsfullt forhold til. Med inngruppa mener nok Bongard den ideelle størrelsen for å styrke de gode, dvs sosiale kreftene i handikapprinsippet, maksimalt. Det er viktig å skille dette, da man her har å gjøre med svært sterke positive krefter man ikke bør forspille.

Skal se om jeg kan komme inn med noen tanker om dette på forumet etter hvert.

Under følger et utdrag fre en e-post fra Bongard, jeg har skrevet på engelsk og Bongard svart på norsk med store bokstaver:

"As I see it Bongard’s in-group-model is just the backbone for a new and deeper democracy. What I love about it is that it is essentially fractal, as any resilient system: http://www.metropolismag.com/Point-of-View/March-2013/Toward-Resilient-Architectures-1-Biology-Lessons/

SVÆRT INTERESSANT OBSERVASJON OG SAMMENLIGNING. DET ER NETTOPP NOE AV HOVEDPOENGET MED Å UTVIDE DEMOKRATIET HELT NED: DET BLIR IKKE ROM FOR INDIVIDER SOM RIVER OPP, MELER EGEN KAKE, KORRUMPERES OSV. LEGG MERKE TIL AT “INVASIVE SPECIES”-PROBLEMET HENGER SAMMEN MED DETTE: EN ART SOM IKKE FANGES INN AV NETTVERKET KAN ØDELEGGE DET I STEDET.

First I was somewhat disappointed that Bongard didn’t want to connect the in-group democracy to the Alexandrine pattern 37, HOUSE CLUSTER: 
http://www.patternlanguage.com/apl/aplsample/apl37/apl37.htm
But I see now that it has to be connected to the production system, as this is connecting us to the basics for our existence.

MØNSTERET BYGGER PÅ AKKURAT DET SAMME, OG VILLE VÆRT ET GLIMRENDE CASE-STUDY HVIS DISSE “SAMFUNNSFORSKERNE” HADDE VÅKNET, MEN SOM DU PÅPEKER: VI MÅ FÅ KONTROLL OVER DET GIGANTISKE PRODUKSJONSAPPARATET. DET ER DET SOM TRUER EKSISTENSEN VÅR.

Still, it’s not time for this. We should start with the in-group democracy for connecting society to the meta-pattern of the handicap principle in a constructive way, to tap the good forces from it. From there we can connect to a lot of practical patterns, physical through architecture and non-physical through organization, for creating a deeply connected and multi-layered in-group society.

TENK SÅ SPENNENDE MULIGHETER… VI (JISKA OG JEG) LEGGER INN VÅRE SISTE KREFTER FOR Å FÅ MED NOEN FLERE NØKKELPERSONER."

Mvh,
Øyvind

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fint å klare opp i misforståelser. Det er jo et interessant emne, så ta det gjerne opp på forumet. Kanskje det kan være en modell at et natursamfunn kan bestå av rundt 6-7 inngrupper med 20-25 personer i hver, som danner et maksimum på 150? :)

Mvh. Ruben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ja, det var noe slikt jeg tenkte på. Etter hvert synes jeg vi/dere bør diskutere dette med Terje Bongard personlig, for å finne en organisasjonsmodell som bringer fram det beste i folk. Er sikker på at selv om man har egne familiedomener og lever litt glisgrendt, noe som også har sine fordeler, bør man samtidig prøve å få til et nettverk av inngrupper. 

For tida er Bongard meget opptatt med å skrive søknader og samle folk til forskningsprosjektet sitt, men utpå vinteren litt vil det nok roe seg for ham. 

Mvh,
Øyvind

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?