Wednesday, October 23, 2013

Mustad fabrikkanlegg ved Gjøvik

Fabrikklokalene til O. Mustad & Søn er omgjort til næringshage, og huser en mengde forskjellige bedrifter. Fra 1. april 2014 vil all fiskekrok bli produsert ved bedriftens anlegg i Kina og Portugal, kun trådtrekkeriet i Hunndalen og krokselskapets adminsitrasjon i Brusveen blir på Gjøvik.

Stålbrua over Hunnselva til Mustad fabrikker

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...