Tuesday, October 15, 2013

Hunnselva

Gjøvik ble skapt av og ved Hunnselva, og fremdeles holder mye av næringslivet til i gamle industrilokaler som ble reist langsetter elva. Fra brua over til Gjøvik gård kan man nesten alltid få øye på fossekallen vinterstid.

Klikk i bildet for forstørrelse eller lysbildeframvisning.

Hunnselva forenes med Mjøsa

Lønneallè på Gjøvik gård. Brua over Hunnselva ses i bakgrunnen.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...