Friday, October 11, 2013

Vingården på Gjøvik

Vingården er bygget i jugendstil og står som en verdig representant for den tårnarkitekturen som tidligere karakteriserte Gjøvik, som en refleks av de tre markante bytoppene Hovde- Tranberg- og Bergstoppen. I dag er tårnarkitekturen oppgitt som et kjennemerke for byen og man har gått over til en stedløs internasjonal stil.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...