Skip to main content

Sommerhilsen til Bongard

Fin artikkel som viser hvor vanskelig det er å få til viktige endringer på mikronivå, annet enn for å få "den gode følelsen":

- The Transition Towns Movement … going where?

Hva artikkelen ikke nevner er alle tapertrostene som sitter parat og straks de får en mulighet kommer flygende til med taperstrategiene sine, slik at de ikke risikerer at noen stikker seg fram med gode ideer og prosjekter🙄

Vel, fb er nytteløst, blogger også for den saks skyld, og det beste man kan gjøre er å nyte en kald sommerpils og gjerne poste den på sosiale medier hvis man ønsker litt oppmerksomhet. Den kommer uansett til å få mer blest enn Ted Trainers glimrende artikkel😎

La allikevel inn en liten kommentar, så fikk jeg i alle fall en liten godfølelse, til håpløsheten tar tak igjen:

Not localism, but cosmo-localism!

"None of us knows what that theory is (I’ll sketch my view below), but we had better think hard about what it is if we are to have any chance of getting it right and not going down paths that cannot succeed."

Simply dead wrong! The theory is a return to a tribal society using the Representative Inroup Democracy model (RID-Model) of human ecologist Terje Bongard at NINA in Trondheim, Norway: https://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-…/…/19

The best thing the Transition Movement can do now is to translate Terje Bongards book “The biological Human Being – individuals and societies in light of evolution" (chapter 1) into English language:

https://www.fagbokforlaget.no/Det-biologiske…/I9788251925938

Thanks for a very good article, pointing straight to the most important issues!

Amotz Zahavi observert sammen med et par VINNERTROSTER, en svært sjelden art i Norge. Tapertroster har vi imidlertid flust av!

Mens Zahavi er Bongards store helt, er Bongard min helt. Selv er jeg ingens helt, men har blitt svært skarp til å spotte tapertroster etter å ha studert Bongards bok. Ingen taperstrategi unngår lenger mitt skarpe blikk😸

Foto: NaamaZE

Relatert


Sommerhilsen fra Terje Bongard

Let's Fire Elon Musk Into Space
Den store fordelen med elbiler, særlig mindre elbiler, er redusert støyforurensning. Det var noe helt vanvittig hvordan den gamle saaben min bråkte i vinter med hull i eksospotta. Allikevel må vi innse at det er bilen, ikke forbrenningsmotoren, som er hovedproblemet. Eller mer korrekt, vårt bilsentrerte samfunn, som jeg kaller drømmen om Subeksurbania. Denne drømmen ble skapt gjennom et massivt markedsføringsframstøt fra General Motors i samarbeide med Edvard Bernays, PR-industriens far, ved verdensutstillingen i New York i 1939. Fordi bilen står helt sentralt i drømmen om Subeksurbania, klynger vi oss nå til elbilen for en opprettholdelse av vår store, kollektive utopi!
Learning How to Think (svært god atferdsøkologisk tekst)
We think of groups close to us in Near Mode, judging them on their merits as useful allies or dangerous enemies. We think of more distant groups in Far Mode—usually, we exoticize them. Sometimes it’s positive exoticization of the Noble Savage variety (understood so broadly that our treatment of Tibetans counts as an example of the trope). Other times it’s negative exoticization, treating them as cartoonish stereotypes of evil who are more funny or fascinating than repulsive. Take Genghis Khan—objectively he was one of the most evil people of all time, killing millions of victims, but since we think of him in Far Mode he becomes fascinating or even perversely admirable—“wow, that was one impressively bloodthirsty warlord.
Learning to feel as we should is enormously helpful for learning to think as we should. And this is why learning to think with the best people, and not to think with the worst, is so important. To dwell habitually with people is inevitably to adopt their way of approaching the world, which is a matter not just of ideas but also of practices.
Med andre ord, å lære å tenke som og å tenke sammen med vinnertroster!

Think Like a Commoner

Patiently Learning to Belong
In this same vein, Alan Jacobs articulates the ways that many of our bad intellectual habits—our refusal to consider new ideas, our rush to assume the worst of our opponents, our desire to win arguments—stem from our prior communal commitments. In other words, before we can learn how to think, we need to learn how to belong.
Vår gode natur
Hovedargumentet til Hessen er ikke at empati i seg selv løser alt, men at vi kan utvide sirkelen til å inkludere flere i inngruppen, forså å utnytte empatiens kraft.

Dette er da hele poenget med InnGruppe-Demokratiet (IGD) til Terje Bongard. Med Bongards modell kunne vi eliminere massesamfunnet og legge hele økonomien innunder inngruppas empatiske kraft!

Humanøkolog Terje Bongard skriver: "Poenget med inngruppedemokratiet er at det vil slippe til empati, samarbeid og sosial kontroll. I utgruppa blir slik atferd bare en romantisert moralisme ala FIVH som gir oss dårlig samvittighet. Det er jo slik vi helst vil være. Beskriver dette i boka mi."

Jeg svarer: "Ja, det er derfor jeg ikke vil lese denne boka, den vil bare gi meg mer dårlig samvittighet! Det vil nok den engelske boka jeg anbefaler også, men den synes allikevel å forstå dynamikken mellom ut- og inngrupper bedre."

Trond Andresen er meget kritisk til Hessens bok:
Hessen er en "positiv ønsketenker". Men det er slikt vi trenger minst av i dag. Vi trenger i stedet realisme angående menneskets n e g a t i v e evolusjonært utvikla psykologiske bagasje. Bare ved å studere denne og spre erkjennelse om den sida av menneskenaturen ut blant folk, kan vi skape et bedre samfunn. Bør inn i pensum på videregående.

Ønsketenking om "det gode mennsket" -- uansett om våre gode sider også er innebygget og evolusjonært utvikla slik Hessen beskriver -- glir inn den romatiske tradisjonen om "den edle vilmann", og Friedrich Engels og andre kommunisters skjønnmaling av det nye sosialistiske mennesket, som endelig kan bli "godt" fordi de endelig er frigjort fra kapitalismens negative sosialisering.
A Critique of Repent to the Primitive
We divide human drives into three groups: (1) those drives that can be satisfied with minimal effort; (2) those that can be satisfied but only at the cost of serious effort; (3) those that cannot be adequately satisfied no matter how much effort one makes. The power process is the process of satisfying the drives of the second group. The more drives there are in the third group, the more there is frustration, anger, eventually defeatism, depression, etc.
Etter at Bongards forskningsprosjekt MEDOSS ble avvist av Norges forskningsråd forstod han nok at hans mål var gått fra å være i gruppe 2 til å havne i gruppe 3, og trakk seg derfor viselig tilbake for å spare seg selv.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…