Skip to main content

Gamle Stange skole

Gamle Stange skole i Øverskreien på Toten er ganske flott til skole å være, og var nok riktig fin i sin tid med sprossevinduer og tegltak. Selv rakk jeg aldri å gå på skole her, da nye Stange skole, en 70-talls bunker, stod klar da jeg var skoleklar.

Imidlertid hadde jeg noen fine år på søndagsskole her under min far og Anders Holmstad, og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg lærte mer i mine år på søndagsskolen, enn i de kommende ni år i grunnskolen.

Min far hadde Vold som lærer, han var en streng men god lærer, til tross for navnet. Min tante hadde Kvaløy til lærer, og istedenfor å sende med melding hjem når noen hadde gjort noe galt, klippet han av en hårtust. Da kunne alle se at du hadde gjort noe galt, i motsetning til for meldingsboka, som man kan gjemme vekk. Kanskje en praksis å ta opp igjen for dagens skole?

Kvaløy var far til Sigmund Kvaløy Setreng, som mange mener er Norges største filosof, større enn hans nestor Arne Næss. Han ble dessuten en god venn av Nils Faarlund på Bilitt, grunnet deres felles forkjærlighet til jazz-musikken.

Sigmund bodde i den røde funkisboligen ovenfor skolen, men har i ettertid forsøkt å tone ned sin tilknytning til Toten.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…