Skip to main content

Gamlevegen over tunet

Her gjekk gamlevegen
over tunet på Grythengen,
attmed stakitten,
bakom låven på Sundby,
over tunet på Holmstadengen.

Nedover gjekk han til nærbutikken
og bedehuset.
Her tala oldefar min med grendefolket
då dei gjekk forbi.
Der dei skulle til kremmers,
eller anna ærend.
Nokre gonger kom flokkar av vener
frå andre sida av åsen,
frå Hurdal,
til stevne på bedehuset.
Med dei du slo lag.

Du fekk veta nytt om alt
og alle
i heile grenda,
kring heile åsen.
Nokre inviterte du inn,
som apostelen oppe i Holmstadengen,
han som gav deg trua di.
Mykje hadde de å tala om,
då di hadde alt i lag,
jordbruket, trua og songen.
Mang ein gong song du og Dahl
lystig i lag
frå Pris Herren på stabburstrappa,
medan di naut
den vene solnedgangen
over Øverskreien.

Her gjekk Per Post,
pedellen ved Skreiens bedehus,
med lette steg,
som postberar.
Då han kom til Grythengen
var han riktig glad,
då han nett hadde gått forbi
potetåkeren sin.

Berre veike spor er att
etter gamlevegen.
No passerer grendefolket i stor fart
på nyvegen
i metallhylstera sine,
der dei fer gjennom kulturlandskapet
lik ein ubåt gjennom vatn.

Dei talar ikkje lenger med meg
og ikkje eg med dei.
Eg veit ikkje kven dei er,
kvar dei kjem frå
eller kor dei fer.
Grendefolket har vorte framande
for einannan.

Sjølv er eg ikkje lenger kulturberar
av Grythengen,
velkomstsportalen til grenda,
deg dei alle elska.
I dag er Grythengen ringeakta,
det same er eg,
skuggeberaren.
For berre skuggane er att
av den rike kulturen som rådde
etter gamlevegen.

-Flickr.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…