Saturday, October 3, 2015

Bjørka ved Valbydalen

I sin tid var det kanskje noen som undret seg over hvorfor denne store bjørka i dumpa på hoppbakken til Valbydalen ikke ble hugget? Dette var fordi min oldefar Helmer Holmstad ikke ønsket at den skulle bli hugget, noe min bestefar Bjarne Holmstad ga beskjed om under konstruksjonen av hoppbakken.

Valbydalen var hoppbakken der Roger Ruud vokste opp, da den ligger fem minutter fra barndomshjemmet hans. Den lå ved Olterudelva i Øverskreien på Toten. Jeg vant forresten seksårsklassa i et hopprenn her en gang i tiden, og husker hvor stolt jeg var da jeg mottok en stor blå pokal i premie på Solgløtt. (Ps! Var eneste i klassa).

Denne bjørka må ha vært stor allerede på min oldefars tid, det er den største dunbjørka jeg kan huske å ha sett. Den må derfor ha stått her på selveste Herman Fossemøllens tid, min stamfar og først husmann, seinere stolt småbruker på den tidligere husmannsplassen Grytengen.

Kunne enda denne bjørka berette om alt den har sett!

Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...