Skip to main content

Nils Faarlund lanserer ny bok: "Friluftsliv - en dannelsesreise"

Les mer om Faarlunds friluftsliv her og her

Fikk denne morgenen en hyggelig epost:
Kjære venn av Nils Faarlund,
Vi kan med glede melde at hans bok Friluftsliv – En dannelsesreise straks kommer fra trykk, og Nils har ønsket at nettopp du inviteres til lanseringsfest. Vi i Ljå håper du har tid, lyst og anledning til å feire boken sammen med oss torsdag den 29. oktober.

Mer info om bok og arrangement følger her:

Ljås andre utgivelse, Friluftsliv - en dannelsesreise, har ankommet. Det er en bok helt utenom det vanlige.

Nordmenn er flinke til å bruke naturen i fritiden, og liker å ferdes i skog og mark. Samtidig foregår det en økende kommersialisering av naturen der ulike aktører tilbyr sine tjenester i håp om å profittere på vår interesse for friluftsliv. Nils Faarlund er kritisk til denne utviklingen. I denne boken viser han oss hvordan vi kan holde vår naturvennlige tradisjon i hevd.

Friluftsliv – en dannelsesreise er skrevet i Askeladdens ånd, som en vegledning for deg som ønsker deg inn i skogen og fjellheimen. Boken inviterer ikke til stivbeint planlegging og travelhet i preparerte løyper, men heller til vandring på tvers med ettertanke som avrunding. Faarlund fester erfaringer fra et langt liv under åpen himmel til papiret på en måte som viser et alternativ
til vår tids prestasjonsjag. Med denne boken inviterer han oss med på en dannelsesreise for et liv i lage.


Nils Faarlund (f. 1937) er tindevegleder, sivilingeniør, St. Olav-ridder, naturvenn og en sann legende.

 Gjennom et langt liv i friluftslivets tjeneste har Faarlund tilegnet seg omfattende naturkjennskap og fortrolighet med å ferdes i fri natur. 30 år gammel grunnla han Norges Høgfjellsskole
 i Hemsedal og i 1972 etablerte han friluftsliv som høgskolestudium ved Norges idrettshøgskole.

Faarlunds bidrag til norsk friluftsliv er tuftet på hans helhetlige filosofi om menneske- og naturverd, som han har tilegnet seg i løpet av et langt liv i den norske fjellheimen. Hans livsoppgave har vært å vinne venner til den frie natur. Denne boken er en øko-filosofisk dannelsesreise i Faarlunds tankegods.

Hvem: Ljå Forlag / Nils Faarlund
Hva: Lanseringsfest for boken Friluftsliv - en dannelsesreise
Hvor: Studio B20, Brettevillesgate 20, Sandaker
Hvordan: Ta trikken til Grefsenveien, eller t-bane til Storo
Når: 29 Oktober, kl 18:00
Hvorfor: Boklansering, kulturelle innslag, enkel (men veldig god) servering.
Mitt svar:
Kjære Ljå forlag!

Det er en meget stor ære for meg å bli invitert til Faarlunds lanseringsfest, og jeg skal gjøre mitt beste for å komme. Imidlertid har jeg sluttet å love ting, da jeg er en idealist som "lider" av høysensitivitet, slik at verdens inntrykk tidvis blir så sterke at jeg settes ut av spill. Da har jeg intet annet valg enn å trekke meg selv tilbake og stenge alle stimuli ute for en stund, til jeg gjenfinner balansen. Men jeg skal være ganske mye ute av balanse for å gå glipp av dette, så jeg er takknemlig hvis dere tar utgangspunkt i at jeg kommer.

Mvh,
Øyvind Holmstad,
Gjøvik

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?