Skip to main content

Oslo Makes Landmark Move to Ban Cars

By Andrea Germanos, originally published by Common Dreams.
 Children's parade in Norway. Nordland Museum image collection by Kristian Magnus Kanstad (1907–1983). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kanstadsamlingen_-_NMF010005-00826.jpg
As part of a plan to rein in carbon emissions, Oslo's new city council announced this week that the city's center would be car-free by 2019.
Ars Technica reports that the move, which aims to help the city halve greenhouse gas emissions compared to 1990 levels, "will make Oslo the first European capital where cars are permanently banned, plus it's a strong indicator that similar bans may be enacted in other major cities across the continent."
To make the shift, the Norwegian capital will boost its investment into public transportation and add roughly 37 miles (60 kilometers) of bike lanes, Reuters reports 
"The time for climate action is now, and the new city government will address climate change both locally and globally," the International Business Times quotes Lan Marie Nguyen Berg, of the Green Party in Oslo, as saying. "The reduction in pollution will make the city even better to live in, and ensure that we take our global responsibility."
The new coalition running the city, made up of the Labor Party, the Socialist Left, and the Greens, additionally said that it would divest its pension fund from fossil fuels. 
"Divestment," Nguyen Berg added, "sends a strong message to the world prior to the Climate Change Conference in Paris that we need a strong agreement that will ensure that we avoid dangerous global warming."
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License
Photo: Children's parade in Norway. Nordland Museum image collection by Kristian Magnus Kanstad (1907–1983). Wikimedia Commons.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!