Saturday, October 17, 2015

Noen korte kommentarer til Anders Romelsjö

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
«Till saken hör att fackföreningarna sedan länge inte arbetar som en kamporganisation för sina medlemmar utan som en del av förvaltningen av detta system.»

Sant!

«-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;»

Her mener jeg at man først og fremst bør få lønn ut fra hvor meningsfylt arbeid man har, definert ut fra økofilosofiens fem fundamenter for et meningsfylt arbeid, og hvor de med minst meningsfylt arbeid får høyest borgerlønn.

«-De som arbetar får större inflytande över sitt arbete och kan mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;»

Dette kan best organiseres gjennom å organisere produksjonen i små selvorganiserende inngrupper, som fullt ut organiserer sin celle, og hver velger sin representant som de sender oppover i det økonomisk-demokratiske parlamentariske systemet. Et system som er hierarkisk, men hvor maktstrukturene bygges nedenfra.

«-Självklart ska man kunna få byta jobb;»

Dette betyr at man må bytte inngruppe. Hvordan gjør man det? Dette må utredes nærmere.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...