Skip to main content

Noen korte kommentarer til Anders Romelsjö

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
«Till saken hör att fackföreningarna sedan länge inte arbetar som en kamporganisation för sina medlemmar utan som en del av förvaltningen av detta system.»

Sant!

«-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;»

Her mener jeg at man først og fremst bør få lønn ut fra hvor meningsfylt arbeid man har, definert ut fra økofilosofiens fem fundamenter for et meningsfylt arbeid, og hvor de med minst meningsfylt arbeid får høyest borgerlønn.

«-De som arbetar får större inflytande över sitt arbete och kan mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;»

Dette kan best organiseres gjennom å organisere produksjonen i små selvorganiserende inngrupper, som fullt ut organiserer sin celle, og hver velger sin representant som de sender oppover i det økonomisk-demokratiske parlamentariske systemet. Et system som er hierarkisk, men hvor maktstrukturene bygges nedenfra.

«-Självklart ska man kunna få byta jobb;»

Dette betyr at man må bytte inngruppe. Hvordan gjør man det? Dette må utredes nærmere.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks