Monday, October 5, 2015

VW er ikke problemet - det er privatbilen

Les kommentartråd her.
Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. – Terje Bongard

Her blåses det opp til en skandale at VW har trikset litt med utslippet. Men dette er ikke kjernen i problemet, det er privatbilismen som er det. Denne må bort! Privatbilen er kjernen i det suburbane, det er den som holder den suburbane djevelskapen sammen, aksen privatbilen, eneboligen og kjøpesenteret. Le Corbusiers drømmer har blitt vårt mareritt!
The cities will be part of the country; I shall live 30 miles from my office in one direction, under a pine tree; my secretary will live 30 miles away from it too, in the other direction, under another pine tree. We shall both have our own car. We shall use up tires, wear out road surfaces and gears, consume oil and gasoline. All of which will necessitate a great deal of work … enough for all. – Le Corbusier, 1935
Hele det Totscane landskap er forurenset av Le Corbusiers skrekkvisjoner, det er nesten ikke å få tatt et bilde av det i utgangspunktet vakre kulturlandskapet på Toten uten at man får med en eller annen grusom villa. De er alle sammen malplasserte, som søppel, lik plastposene som henger rundt i krattet etter elva Arno i Italia. Eller som Nikos Salingaros beskriver:
  • People buy into the utopian dream
  • But suburban sprawl represents a toxic disconnectedness
  • Isolated houses without community
  • Great deception: “suburbia celebrates nature” – no, it violates nature
  • Replaces nature with dead typologies
Uten privatbilen kunne vi levd hele og sammenhengende liv, ikke splittede og atomiserte!
Here we can see the radical nature of Berry’s vision. Our entire economy, our very culture of work, leisure, and home is constructed around the idea of easy mobility and the disintegration of various aspects of our lives. We live in one place, work in another, shop in another, worship in another, and take our leisure somewhere else. According to Berry, an integrated life, a life of integrity, is one characterized by membership in a community in which one lives, works, worships, and conducts the vast majority of other human activities. The choice is stark: “If we do not live where we work, and when we work, we are wasting our lives, and our work too.” – Wendell Berry
Måtte VW og bilindustrien over hele verden gå lukt til Helvete! Slik at vi kan bli befridd fra vårt Helvete!!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...