Skip to main content

Brilliant Essay by David Graeber

A brilliant essay by David Graeber, with a lot of original thoughts.

- A Practical Utopian’s Guide to the Coming Collapse

Some excerpts:
It would explain a lot. In most of the world, the last thirty years has come to be known as the age of neoliberalism—one dominated by a revival of the long-since-abandoned nineteenth-century creed that held that free markets and human freedom in general were ultimately the same thing. Neoliberalism has always been wracked by a central paradox. It declares that economic imperatives are to take priority over all others. Politics itself is just a matter of creating the conditions for growing the economy by allowing the magic of the marketplace to do its work. All other hopes and dreams—of equality, of security—are to be sacrificed for the primary goal of economic productivity. But global economic performance over the last thirty years has been decidedly mediocre. With one or two spectacular exceptions (notably China, which significantly ignored most neoliberal prescriptions), growth rates have been far below what they were in the days of the old-fashioned, state-directed, welfare-state-oriented capitalism of the fifties, sixties, and even seventies. By its own standards, then, the project was already a colossal failure even before the 2008 collapse.

If, on the other hand, we stop taking world leaders at their word and instead think of neoliberalism as a political project, it suddenly looks spectacularly effective. The politicians, CEOs, trade bureaucrats, and so forth who regularly meet at summits like Davos or the G20 may have done a miserable job in creating a world capitalist economy that meets the needs of a majority of the world’s inhabitants (let alone produces hope, happiness, security, or meaning), but they have succeeded magnificently in convincing the world that capitalism—and not just capitalism, but exactly the financialized, semifeudal capitalism we happen to have right now—is the only viable economic system. If you think about it, this is a remarkable accomplishment. - David Graeber
It does often seem that, whenever there is a choice between one option that makes capitalism seem the only possible economic system, and another that would actually make capitalism a more viable economic system, neoliberalism means always choosing the former. The combined result is a relentless campaign against the human imagination. Or, to be more precise: imagination, desire, individual creativity, all those things that were to be liberated in the last great world revolution, were to be contained strictly in the domain of consumerism, or perhaps in the virtual realities of the Internet. In all other realms they were to be strictly banished. We are talking about the murdering of dreams, the imposition of an apparatus of hopelessness, designed to squelch any sense of an alternative future. Yet as a result of putting virtually all their efforts in one political basket, we are left in the bizarre situation of watching the capitalist system crumbling before our very eyes, at just the moment everyone had finally concluded no other system would be possible. David Graeber

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…