Saturday, April 20, 2013

Eremozoikum – «ensomhetens tidsalder»

Det er her grunn til å minne om hva som står på spill. I den kjente amerikanske biologen Edward O. Wilsons bok The Diversity of Life (1994) har han skapt ordet eremozoikum – «ensomhetens tidsalder». Dette fordi økosystemene bryter sammen når tallrike planter og dyr forsvinner for alltid. Menneskene risikerer å bli igjen med sine milliarder på en nedbygget, forurenset, biologisk lutfattig klode.
Sitatet er hentet fra denne sjeldent bra artikkelen:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...