Tuesday, April 30, 2013

Kommentar hos Kulturverk angående muligheten for "infiltrering" av samfunnet gjennom tilbaketrekning

Les artikkel her.

Min kommentar:

“Simpelthen nekte dette samfunnet fremfor å agere mot det.”

Nå kom jeg på hvorfor denne setningen gjorde slikt inntrykk på meg. Det var jo nettopp slik de første kristne gjorde, de trakk seg tilbake fra samfunnet og viet sine liv til bønn og askese. Dette var et vesentlig bidrag til at det romerske imperiet gikk opp i sømmene, da det var svært avhengig av at borgerne engasjerte seg i handel og styring for å holde imperiet sammen. Også mange velutdannede gikk over til kristendommen og viet sine liv til bønn og stille kontemplasjon, i motsetning til protestantene, som viet/vier sine liv til bønn og masseproduksjon (nødvendigvis fulgt av massekonsumpsjon).

Er noe lignende mulig i dag? Hvor man trekker seg ut av samfunnet og vier sine liv til bønn, meditasjon, filosofi, askese og permakultur. Forskjellen er dog at mens de første kristne hadde flere hundre år på seg til å “infiltrere” samfunnet innenfra, har vi kun noen årtier til disposisjon før økosystemene går opp i liminga.

Hvor utenkelig må ikke det å vie seg til bønn, askese og stille meditasjon være for dagens unge, som blir rådville etter fem minutter uten internettdekning!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...