Skip to main content

My Comment on PCN Regarding an Interview with Anarchist Stuart Christie

Read the article here.

I want to thanks for this article, as I've never really thought about that anarchy can be achieved using the technologies and discoveries of Alexander, as true anarchy not is chaos but self organization.

As I said in my other comment, the best way to achieve this, as I see it, is by using Alexander's pattern technology. But what we must not forget is that this is not alone enough to achieve a re-unification with nature. Personally I have by now read the first and the last book of Alexander's The Nature of Order, and these books are about form languages. As I interpret Alexander every true form language has its origins in The Fifteen Fundamental Properties of Wholeness.

These properties are like an alphabet that can form a myriad of different form languages, as they did throughout human history. Alexander has also done much work to document that these properties work through evolution and through every geological formation of the Earth, all the time from Big Bang.

Strangely, the last century humanity left The Fifteen Fundamental Properties of Wholeness, probably this has never happened before in the history of the universe. This is why resilience cannot be achieved under the influence of modernism, in any shape.

Image 35 in this slideshow shows clearly that a permanent culture can only be achieved when a true pattern language links to a true form language.

Only the unity between these two can again make our world whole, because all biological systems are linked the same way.

A third aspect that should be mentioned is the discovery of the Handicap Principle by Amoz Zahavi. This is in my view a metapattern, it looms above all other patterns like Mount Everest looms above all other mountains. This force can be used for good or evil, and after I learned about the Handicap Principle I can see how the good forces it can release is found in several Alexandrine patterns. But with the knowledge of this principle I've no doubt we can uncover new and very useful patterns growing the good forces of the Handicap Principle.

The Norwegian human behavioral ecologist Terje Bongard has written a whole book about how we can utilize the Handicap Principle in organizing society, unfortunately it's not translated into English yet. I've written an article about these possibilities in Norwegian language.

So my "recipe" is linking the Handicap Principle with the Pattern Language, which is linked with the Form Language, as a whole.

Please note that all three have their origins in science. This way we can make a very solid foundation for a new Permanent Culture, and we might call it anarchy.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.