Skip to main content

PåskekorsPlutselig, i løpet av påsken, fanget dette veggveveriet min oppmerksomhet, og jeg begynte å tenke på hvor enkelt det var, samtidig som det for meg synes å inneholde flere av Alexanders fundamentale verdier for helhet. Jeg vil nevne noen:
“In a surprisingly large number of cases, living structures contain some form of interlock: situations where centers are “hooked” into their surroundings. This has the effect of making it difficult to disentangle the center from its surroundings. It becomes more deeply unified with the world and with other centers near it.” - Christopher Alexander, p. 195, Book One, The Nature of Order

Thick boundary zones are old fashioned! Or so it would seem based on their utter scarcity in contemporary architecture where thin skins abound. So why would Christopher Alexander name ‘Boundaries’ as one of the 15 Fundamental Properties key to spatial coherence? Well, it seems that the natural world couldn’t really exist without them. Could the sun exist in the near vacuum of space without the massive boundary zone we call the corona? Could a cell nucleus exist without a substantial cell wall to both protect it from the outer environment and connect it to its source of life?

“Things which have real life always have a certain ease, a morphological roughness. This is not an accidental property” - Christopher Alexander, Book One, The Nature of Order, p. 210

“It is certainly noticeable that all great buildings do have various small irregularities in them, even though they often conform to approximate overall symmetries and configurations. By contrast, buildings which are perfectly regular seem dead.” - Christopher Alexander, Book One, The Nature of Order, p. 214

“The seemingly rough arrangement is more precise because it comes from a much more careful guarding of the essential centers of the design.” - Christopher Alexander, Book One, The Nature of Order, p. 211

Not-separateness is the degree of connectedness an element has with all that is around it. A thing which has this quality feels completely at peace, because it is so deeply interconnected with its world. There is no abruptness, no sharpness, but often an incomplete edge which softens the hard boundary. The element is drawn into its setting, and the element draws its setting into itself.

Not-separateness is a profound connection occurring at many scales between a center and the other centers which surround it, so that they melt into one another and become inseparable.

Living things tend to have a special simplicity, an economy developed over time in which all things unnecessary, or not supporting the whole, are removed. This does not preclude ornament, as even in nature ornament has its very necessary place. What simplicity does is cut away the meaningless attachments to an element, the things which often distract and confuse its true nature. When this is done, an object is in a state of inner calm.

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…