Skip to main content

PåskekorsPlutselig, i løpet av påsken, fanget dette veggveveriet min oppmerksomhet, og jeg begynte å tenke på hvor enkelt det var, samtidig som det for meg synes å inneholde flere av Alexanders fundamentale verdier for helhet. Jeg vil nevne noen:
“In a surprisingly large number of cases, living structures contain some form of interlock: situations where centers are “hooked” into their surroundings. This has the effect of making it difficult to disentangle the center from its surroundings. It becomes more deeply unified with the world and with other centers near it.” - Christopher Alexander, p. 195, Book One, The Nature of Order

Thick boundary zones are old fashioned! Or so it would seem based on their utter scarcity in contemporary architecture where thin skins abound. So why would Christopher Alexander name ‘Boundaries’ as one of the 15 Fundamental Properties key to spatial coherence? Well, it seems that the natural world couldn’t really exist without them. Could the sun exist in the near vacuum of space without the massive boundary zone we call the corona? Could a cell nucleus exist without a substantial cell wall to both protect it from the outer environment and connect it to its source of life?

“Things which have real life always have a certain ease, a morphological roughness. This is not an accidental property” - Christopher Alexander, Book One, The Nature of Order, p. 210

“It is certainly noticeable that all great buildings do have various small irregularities in them, even though they often conform to approximate overall symmetries and configurations. By contrast, buildings which are perfectly regular seem dead.” - Christopher Alexander, Book One, The Nature of Order, p. 214

“The seemingly rough arrangement is more precise because it comes from a much more careful guarding of the essential centers of the design.” - Christopher Alexander, Book One, The Nature of Order, p. 211

Not-separateness is the degree of connectedness an element has with all that is around it. A thing which has this quality feels completely at peace, because it is so deeply interconnected with its world. There is no abruptness, no sharpness, but often an incomplete edge which softens the hard boundary. The element is drawn into its setting, and the element draws its setting into itself.

Not-separateness is a profound connection occurring at many scales between a center and the other centers which surround it, so that they melt into one another and become inseparable.

Living things tend to have a special simplicity, an economy developed over time in which all things unnecessary, or not supporting the whole, are removed. This does not preclude ornament, as even in nature ornament has its very necessary place. What simplicity does is cut away the meaningless attachments to an element, the things which often distract and confuse its true nature. When this is done, an object is in a state of inner calm.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?