Wednesday, April 10, 2013

Min kommentar hos forskning.no vedrørende for lite dagslys i nye skolebygg

Les artikkelen her.

I the Eishin Campus utenfor Tokyo, utført av arkitekten Christopher Alexander, er alle klasserommene utført som enkeltbygg, bundet sammen av utvendige arkader. Slik får man dagslys inn i klasserommet fra begge sider. En utmerket bildeserie fra Eishin Campus finnes her.

En annen bekymring er de informasjonsfattige overflatene, etter modell av den østeriske arkitekten Adolf Loos, med sitt berømte utsagn om at ornamentering er en "kriminell handling" (sannsynligvis noe av årsaken til den fobien styresmaktene har mot grafitti). Det er en stor inkonsekvens at skolene, som skal fore elevene med informasjon, framstår som totalt informasjonsfattige i sitt ytre, med de konsekvenser dette har for den mentale helse og læringsevne.

Neste artikkel i the Metropolis Essays skal forresten dreie seg om nettopp Adolf Loos.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...