Skip to main content

Min kommentar til artikkel om ny klimanøytral bydel i Trondheim

Les artikkelen på forskning.no:

Klimanøytral bydel – miljøvennlighet i praksis

Min kommentar til artikkelen:


19682010
Dette er i utgangspunktet et godt forslag, men det er et stort MEN! Dette er at området er planlagt av forskere, planleggere og arkitekter, noe som gjør at området ALDRI kan bli genuint personlig.

"IF ONE THING, MORE THAN ANY OTHER, distinguishes a real neighborhood from the corporate machine-architecture of the 20th-century developer, it is the fact that real people have — together — conceived it, planned it, and built it. It is this human reality which makes it worth living in, pleasant to be there, and valuable." – Christopher Alexander

Alexander har nylig kommet med ei ny bok kalt The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A Struggle Between Two World-Systems, som tar utgangspunk i byggingen av Eishin Campus utenfor Tokyo, bilder her: http://eishin.ac/about/

Eishin ble til en viss grad vellykket, til tross for fiendtligheten og saboteringen av prosjektet fra entreprenørselskapet Fujita. Derfor fikk Alexander kun gjennomslag for ca halvparten av sine visjoner.

Men prosjektet ga store bidrag til den prosessen man må følge for å skape bærekraftig arkitektur, dette er en stegvis eller morfologisk prosess, hvor man ikke tar utgangspunkt i fastlåste planer, eller et nådeløst og anti-humant mekanistisk verdensbilde. Alexander kaller denne prosessen for system - A, mens dagens system kaller han system - B.

Ellers er flere av forslagene i denne artikkelen å finne igjen i Alexanders A Pattern Language, den mestselgende boka om arkitektur på Amazon.com, men ignorert av planleggere og arkitekter. Den mest verdifulle form for miljøvennlig bygging er selvorganisering med utgangspunk i Pattern Languages: http://permaculturenews.org/20...

Arkitektforslaget ovenfor er direkte stygt, det kan med en gang slås fast at disse bygningene er basert på modernistisk ideologi og ikke er evolvert ut fra de 15 egenskapene for helhet som man finner i naturen og all kultur fram til modernismen: http://www.tkwa.com/fifteen-pr...

Man finner heller ingen form for ornament, i tråd med den rasistiske arven fra Adolf Loos: http://www.metropolismag.com/p...

Derfor ville jeg selv, som såkalt "miljøfanatiker", ikke ønske å bo her!

Men når sant skal sies, det er jo dagens boformer som er utopiske, og kommer til å bryte fullstendig sammen med energi- og ressurskrisene som kommer: http://www.levevei.no/2013/04/...

I tillegg dyrker dagens suburbia og Corbus Tower in the Park den mørke siden av handikapprinsippet, dagens bostruktur er en historisk anakronisme, en legemliggjøring av hva system - B - perversitet kan lede oss inn i:

"The practical result of government promotion of monoculture development is that for most of us there are two communities: a community in which we work and shop, and a bedroom community in which we are stored." – Kevin Carson

Forslaget i Trondheim er helt sikkert godt ment, men det bryter ikke med de innarbeidede prosedyrene og det gamle tankegodset til system - B, og er derfor ikke noe for meg.

Jeg vil innstendig be om at man har høyere ambisjoner, og har som mål en fullstendig og absolutt eliminering av system - B tenkning. Kun slik kan menneskene ha en framtid på jorden.

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…